Ungdomshandledare - vikariat

Ungdomshandledare - vikariat

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Fritidsverksamheten vänder sig till barn och unga mellan 10-20 år med tyngdpunkten på dem i högstadieåldern. Målet är att ge unga i stadsdelen en rik- och meningsfull fritid genom att skapa förutsättningar för att förverkliga egna idéer och vara delaktiga. Verksamheten karakteriseras av att den bygger på frivillighet, delaktighet och lärande. Den ska genomsyras av mänskliga rättigheter, främja likabehandling och skapa trygga-, jämlika- och hälsofrämjande miljöer där alla är välkomna. Genom samverkar strävar vi efter att ge unga fler möjligheter.

I din roll som ungdomshandledare kommer du ha många kontaktytor där du samarbetar och samverkar med personer och verksamheter både inom och utanför kommunen. Du kommer att få delta i förebyggande arbete inom ramen för bland annat SSPF och Västbus. Du kommer att ingå i ett mindre team som är kopplat till någon av våra mötesplatser men verksamheten kommer också vara mobil och en del av verksamheten kommer att bedrivas från andra arenor som exempelvis skolor.

I fritidsverksamheten arbetar du med att coacha, inspirera och handleda ungdomar. Du leder processer och en viktig del i arbetet handlar om att synliggöra det lärande som unga utvecklar genom att vara delaktiga i verksamheten. I fritidsverksamheten är du aktiv i att skapa och utveckla samarbeten som gynnar unga.

Din arbetstid är schemalagd med arbete cirka tre vardagkvällar i veckan, men även arbete på lördagar förekommer.

Hos oss erbjuds du ett meningsfullt och spännande uppdrag med möjlighet att göra skillnad!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning, alternativt är utbildad socialpedagog, socionom, beteendevetare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Då vi bedriver en öppen fritidsverksamhet krävs det att du har tidigare erfarenhet från att ha arbetat på fritidsgård och att du har ett främjande arbetssätt. Meriterande för rollen är bland annat om du har utbildning inom MI, idrott och föreningsliv, projektkunskap med mera. Likaså erfarenhet från exempelvis ungdomsinflytande och demokratifrågor, arbete med KEKS metoder och arbete i samverkan. Även körkort är meriterande för tjänsten.

Du är en person som inger förtroende och har en god förmåga att skapa och behålla goda relationer. Dessutom är du är duktig på att samarbeta samt på att skapa och upprätthålla samverkan med andra aktörer. Du är pedagogiskt lagd och kan skapa miljöer och förutsättningar för lärande hos våra ungdomar. Vidare vill vi att du har ett professionellt förhållningssätt där du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete självständigt, reflekterar och kan sätt gränser i ditt uppdrag. Du kan skapa struktur och har god förmåga att främja grupprocesser och få unga att uppleva delaktighet.

Tycker du att detta låter intressant ser vi fram emot din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Arbetsledare för ferieungdomar

Arbetsledare för ferieungdomar

24 maj 2022

23 maj 2022