Ungdomssekreterare med KAA-uppdrag

Ungdomssekreterare med KAA-uppdrag

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete med fokus på att göra skillnad för ungdomar?

Resursenheten Barn och Unga är en utförarverksamhet inom stadsområde Socialförvaltning Sydväst. Enheten består av skilda verksamheter som alla arbetar med målgruppen barn och unga. Vi står inför en utveckling av vår verksamhet och söker nu en nyinrättad tjänst vars ansvar blir att arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt att arbeta uppsökande och förebyggande med ungdomar. Ungdomar som av olika anledningar riskerar att hamna i kriminalitet eller annan otrygg livsstil.

Uppdraget med KAA omfattar halvtid av tjänsten och fokuserar på arbete med ungdomar mellan 16-19 år. Målgruppen är ungdomar som avbrutit eller inte påbörjat några gymnasiestudier. KAA uppdraget är reglerat i Skollagen och innebär att kartlägga målgruppens sysselsättning samt att registrera och dokumentera ej sekretessbelagda uppgifter i verksamhetssystemet IST. För ungdomar som inte har någon sysselsättning innebär det att arbeta motiverande till att återuppta studier eller lotsa ungdomen vidare till annan lämplig sysselsättning. Kännedomen om vilka ungdomar som avbrutit eller inte påbörjat gymnasiestudier förmedlas av Utbildningsförvaltningen. Du arbetar nära Utbildningsförvaltningen men kommer även i uppdraget samverkan med andra aktörer som exempelvis skola, socialtjänst och arbetsförmedlingen. Du blir en av två KAA ansvariga i stadsområde Sydväst.

Som ungdomssekreterare arbetar du den andra halvan av tjänsten med förebyggande arbete genom att söka upp barn och ungdomar som är aktuella inom KAA, men även inom SSPF (ett samverkansforum för skola, socialtjänst, polis och fritid). Det är ett uppsökande arbete som innebär att arbeta motiverande till samtal inom ramen för SSPF och andra samarbetsarenor. Arbetet är en serviceinsats och uppdraget innebär att motivera ungdomen och dennes familj till en förändring eller till ytterligare hjälp för att förhindra att ungdomen hamnar i en otrygg tillvaro med kriminalitet som livsstil. Arbetet sker i nära samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid. Arbetet är förlagt dagtid men kan även innebära viss obekväm arbetstid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller annan otrygg tillvaro. Du bör ha erfarenhet av att arbeta förebyggande och uppsökande samt erfarenhet av ungdomar och missbruk. Vi ser gärna att du har MI-utbildning eller liknande.

För uppdraget behöver du ha en öppen inställning och lätt för att komma i kontakt med barn och ungdomar och se deras behov. Du har kunskaper och kontakter när det gäller ungdomars arenor både inom kultur och fritid men också inom arbete och sysselsättning. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd och brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i svåra situationer. Du kan tillföra energi som kan uppmuntra och motivera barn, ungdomar och deras familjer till förändring. Vi söker dig som tar initiativ och sätter igång aktiviteter. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


9 juni 2021