Universitets-ST

Universitets-ST

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.ARBETSUPPGIFTER
Anställningen innebär forskningstid på 50% i fyra år eller 33% i sex med klinisk specialisttjänstgöring (ST) inom den valda specialiteten på återstående tid. Efter fyra respektive sex år övergår anställningen till tjänst som vanlig ST-läkare på 100% för återstoden av tiden fram till specialistbevis. Tiden som universitets-ST-läkare kan förlängas genom att innehavaren själv ordnar finansiering av forskningsdelen i tjänsten genom egna forskningsanslag. Inom Norra sjukvårdsregionen finns centrala sökbara forskningsmedel i ALF-systemet särskilt avsatta för disputerade yngre forskare (enligt vetenskapsrådets definition) med möjlighet till treåriga projektanslag som även vår användas för egen lön.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad läkare som disputerat och avser fortsätta forska på postdoktoral nivå och har en högst 3 år gammal doktorsexamen.

Legitimationsdatum senast 2021-04-30 och doktorsexamen 2017-11-08 eller senare, dock allra senast vid sista ansökningsdag 2020-11-08. Som avräkningsbar tid efter disputation räknas föräldraledighet, sjukdom, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, utländsk postdoc samt studier på läkarprogram och AT.

Om sökanden som redan innehar anställning som ST-läkare i berörda landsting/regioner beviljas ansökan, konverteras nuvarande anställning till anställning som Universitets-ST-läkare. För att komma i fråga som redan anställd ST-läkare krävs att man hinner nyttja hela den avsatta tiden som Universitets-ST-läkare innan specialistbevis. Av det följer att man inte får ha mindre än 24 månaders klinisk tjänstgöring på heltid kvar av sin påbörjade ST vid tillträde. Kvarstående tid till specialistbevis ska anges och räknas från och med tillträdesdatum.

För att komma i fråga krävs att forskningen förläggs till Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och faller inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans.


ÖVRIGT
Den sökande ska utöver denna elektroniska ansökan bifoga följande bilagor:
1) fullständig meritförteckning inkl kopia på legitimationsbevis
2) publikationslista (samtliga publikationer ska anges; referentgranskade vetenskapliga originalarbeten i internationella tidskrifter anges separat först; fullständig författarförteckning för varje publikation)
3) forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska). Forskningsprogrammet (bilaga 3) måste innehålla en kalkyl för hur den planerade forskningen är tänkt att finansieras (utöver egen tid som alltså är finansierad i anställningen). Forskningsprogrammet ska innehålla tydlig redogörelse för den egna rollen i forskningen (anges under egen rubrik). Etik ska kommenteras under egen rubrik.
Var noga med att i forskningsprogrammet tydliggöra forskningens koppling till Umeå universitet, samt tydliggöra universitetets roll, i de fall delar av studierna geografiskt utförs på annan plats än i Umeå eller på någon av universitetets tre regionala noder för medicinsk forskning i Sundsvall, Östersund eller Sunderbyn.

Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Västerbotten, AT/ST Umeå
  • 3 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 oktober 2020
  • Ansök senast: 8 november 2020

Liknande jobb


15 oktober 2020

ST-läkare

ST-läkare

14 oktober 2020

14 oktober 2020

ST-Läkare Ögonkliniken

ST-Läkare Ögonkliniken

14 oktober 2020