Universitetsadjunkt i audiologi

Universitetsadjunkt i audiologi

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Enheten för audiologi vid sektionen för hälsa och rehabilitering har ett stort grundutbildningsuppdrag med ansvar för en treårig grundutbildning inom audiologi. Enheten ger också kurser på avancerad nivå och bedriver forskning inom ämnet audiologi. Enheten består av ett 10-tal lärare, forskare och forskarstuderande. Samtliga är engagerade i undervisning på audionomprogrammet samt med handledning av arbeten på grund-, avancerad-, och forskarnivå. Forskningen fokuserar på åldersrelaterad hörselnedsättning, tinnitus, hörselepidemiologi, hörsel och kognition, cochleaimplantat, hörselgenetik, benledd ljudtransmission, telemedicin & e-hälsa, buller och talaudiometri. Enheten har också Socialstyrelsens uppdrag att genomföra kunskapsprov för logopeder från länder utanför EU som söker svensk legitimation.

Ämne 
Audiologi 

Ämnesbeskrivning 
Audiologi är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämnesområde där medicinsk, teknisk, samhälls- och beteendevetenskaplig samt humanistisk kunskap förenas i forskningen runt hörsel, hörselskador och kommunikation. Ämnet lyfter upp hörandets betydelse för människans emotion, perception, kognition, kommunikation och kontakt med omvärlden. Hörselproblem som hörselnedsättning, ljudöverkänslighet och tinnitus förväntas öka i samhället. En viktig del inom audiologin är därför också ett folkhälsoarbete. Här ingår bland annat kunskap om förebyggande insatser (hörselprevention) inom teknik, akustik och akustiska miljöer. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna omfattar pedagogiska och utbildningsadministrativa uppdrag inom programledning av audionomprogrammet samt övergripande kursansvar med utveckling och planering av undervisning och examinationer på grundläggande nivå inom ämnet audiologi. I anställningen ingår även att handleda vetenskapliga arbeten på grund- och avancerad nivå samt att den sökande bedriver forskning inom ämnesområdet för anställningen. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet. Dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande kompetens.

För denna anställning krävs även svensk audionomlegitimation och förmåga att kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Den första bedömningsgrunden är pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad skicklighet och erfarenhet av undervisning och examination av audionomstudenter på grundnivå. Erfarenhet av kursansvar, kursplanering och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Den andra bedömningsgrunden är utbildningsadministrativ skicklighet och förmåga till samarbete och samverkan där särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av övergripande planering av kurser, verksamhetsförlagd utbildning, examinationer och kursvärdering vid audionomprogram.

Den tredje bedömningsgrunden är vetenskaplig skicklighet. Skickligheten bedöms genom värdering av kvaliteten av sökandes publikationer i peer review-granskade tidskrifter.

Den fjärde bedömningsgrunden är klinisk erfarenhet som kommer att bedömas utifrån dokumenterad erfarenhet av patienter inom hörselrehabilitering och hörseldiagnostik.

Meriterande är avlagd doktorsexamen i audiologi.

Anställning 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med placering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde snarast, enlig överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Ämnesföreträdare André Sadeghi, andre.sadeghi@neuro.gu.se
Sektionschef Christina Persson christina.persson@neuro.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:


• Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
• Bevis legitimation som audionom
• Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
• Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/980 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-22


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 juni 2022
  • Ansök senast: 22 augusti 2022

Postadress

Universitetsplatsen 1
Göteborg, 40530

Liknande jobb


29 juni 2022

Universitetsadjunkt i pedagogik

Universitetsadjunkt i pedagogik

29 juni 2022