Universitetsadjunkt i beteendevetenskap

Universitetsadjunkt i beteendevetenskap

Arbetsbeskrivning

Vid Akademin för polisiärt arbete bedrivs grundutbildning till polis, Polisprogrammet, samt vidare- och fortbildning. Polisprogrammet ges på uppdrag av Polismyndigheten.

Inom akademin finns två sektioner; Sektionen för polisutbildning campus och Sektionen för polisutbildning distans.

Akademin förfogar över toppmoderna övningslokaler och undervisningsmiljöer med centrumnära läge i Borås. Vid akademin arbetar akademiska lärare, polislärare och servicepersonal anställda av Polismyndigheten samt utbildningsadministrativ personal.

Arbetsbeskrivning

I din anställning ingår undervisning, kursadministration, framtagande av undervisningsmaterial för campus- respektive distansundervisning samt handledning och examination inom kurser på grundnivå på polisutbildningen, företrädesvis kurser inom det beteendevetenskapliga arbetsfältet. Viss del av anställningen innebär att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för att säkra att innehållet i polisutbildningen, samt tillse att innehållet utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utöver utvecklingsarbete inom det egna fältet ingår även medverkan vid utveckling av Polisprogrammet i sin helhet. Detta innebär att du arbetar med såväl innehåll, progression som pedagogik i utveckling av ett Polisprogram som överensstämmer med den av Polismyndigheten utfärdade utbildningsplanen.  

Vidare ingår i arbetet också samverkan med övriga lärare på polisutbildningen samt företrädare för professionsområdet, liksom handledning och examination av självständigt (skriftligt) arbete. Vid akademin planeras för inrättandet av en kandidatpåbyggnad inom polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, med start höstterminen 2022. Som universitetsadjunkt i beteendevetenskap förväntas du där vara delaktig i ämneskurserna liksom i handledning och examination av självständiga arbeten på kandidatnivå.

Kvalifikationer

För anställningen som universitetsadjunkt i beteendevetenskap krävs visad pedagogisk skicklighet samt avlagd magister- eller masterexamen i beteendevetenskap med huvudområde psykologi, sociologi, pedagogik, eller motsvarande kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska du som söker ha erfarenhet av undervisning i högre utbildning, förmåga till tydlig kommunikation samt goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift. Förmåga till god samverkan med andra parter så som myndigheter samt brett intresse och kunnande inom det beteendevetenskapliga fältet är en förutsättning för anställningen. Likaså behöver du ha god förmåga att kunna arbeta självständigt och i grupp.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Det är för anställningen meriterande med följande: • Erfarenhet av undervisning och handledning på Polisprogram vid universitet/högskola
• Erfarenhet av distansutbildning
• Erfarenhet av att ha arbetat inom Polismyndigheten

För en tillsvidareanställning vid högskolan krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande kunskaper. Kursen kan läsas under de första två anställningsåren.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: Efter överenskommelse
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2021/192

Kontakt 

Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschef Eva-Lotta Andersson Lidén via telefon 033 435 47 62 eller e-post eva-lotta.andersson_liden@hb.se alternativt sektionschef Ann-Sofie Rihs via telefon 033- 435 41 12 eller e-post ann-sofie.rihs@hb.se Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Martin Behre, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. 

Ansökan
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV med referensuppgifter och löneanspråk
• Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall för meritportfölj finner ni här
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.

Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2021-08-13.

Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan i Borås
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 juli 2021
  • Ansök senast: 13 augusti 2021

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i oral hälsa, 50 %

13 maj 2022

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

13 maj 2022