Universitetsadjunkt i elektronik, inriktning inbyggda system

Universitetsadjunkt i elektronik, inriktning inbyggda system

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter: Mittuniversitetet söker en universitetsadjunkt i inbyggda system som kan medverka i utbildningen och utvecklingen av nya kurser.

I arbetsuppgifterna ingår traditionella områden som t.ex. digital elektronik, VHDL, programmering och konstruktion av inbyggda system och inbyggda system på chip (SoC).

I arbetet ingår i första hand undervisning och utveckling av kurser inom elektroteknik samt undervisningsadministration. Även viss uppdragsverksamhet kan förekomma.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning.

Anställningen kräver en god pedagogisk förmåga.

Tidigare erfarenheter av undervisning inom inbyggda system är ett krav.

Kunskaper inom något eller några av följande områden är särskilt meriterande:

- Utveckling/undervisning inom konstruktion av digital elektronik och VHDL
- Erfarenhet från handledning av akademiska uppsatser

Eftersom samverkan med verksamheter inom och utanför universitetet är en grundförutsättning för att arbeta som lärare vid Mittuniversitetet, lägger vi stor vikt vid att du är en ansvarstagande person som är lätt att samarbeta med. Du bör ha en helhetssyn, där du ser din roll i förhållande till andra i en grupp.

Verksamheten (undervisning, forskning och samverkan) vid institutionen bedrivs inom en internationell miljö. Därför är goda färdigheter i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid, Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson, 010-142 84 98, mailto:claes.mattsson@miun.se eller ämnesföreträdare Jan Lundgren, 010 -142 85 56, mailto:Jan.lundgren@miun.se. Se även institutionens hemsidahttp:// www.miun.se/EKS.

Ansökan:Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-08.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


7 maj 2021

1-2 universitetsadjunkter i omvårdnad

1-2 universitetsadjunkter i omvårdnad

7 maj 2021