Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, 1 år
Arbetsinnehåll

Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå inom redovisning och finansiering.

Undervisningen bedrivs ofta i lag och sker på svenska såväl som på engelska. För denna anställning kommer en betydande del av undervisningen att vara inom ekonomistyrning och på svenska och förmåga att undervisa på svenska är således ett krav.

Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området och att aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. I tjänsten ingår även kompetensutveckling som uppgår till 20 % av arbetstiden.

Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå.Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

Dokumenterad erfarenhet av långvarigt arbete med ekonomistyrning och/eller redovisning utgör bedömningsgrunderna.

Särskild vikt kommer att fästas vid praktiskt arbete med ekonomistyrning och redovisning. Erfarenhet av undervisning inom universitet är meriterande, liksom erfarenhet från program- och kursutveckling inom aktuellt ämnesområde. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet av redovisningsarbete och ekonomistyrning från både privat och offentlig sektor.

Vid tillsättning kommer den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter att beaktas. Personliga egenskaper som är önskvärda är struktur, lösningsfokus, förmåga att arbeta självständigt och god förmåga att samarbeta.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

· Personligt brev inklusive kontaktuppgifter

· Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens

· Redogörelse för pedagogisk verksamhet

· Vidimerade kopior av relevanta examensbevis

· Referenser inklusive kontaktuppgifter

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,xavier.deluna@stat.umu.se
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, michael.gruber@umu.se
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

19 april 2021

Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap

Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap

19 april 2021

Universitetsadjunkt i retorik

Universitetsadjunkt i retorik

19 april 2021

Universitetsadjunkt i biologiska läkemedel

Universitetsadjunkt i biologiska läkemedel

15 april 2021