Universitetsadjunkt i kriminologi

Universitetsadjunkt i kriminologi

Arbetsbeskrivning

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i kriminologi

Omfattning 50%, tillsvidareanställning

Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne där olika aspekter av brott och straff studeras.

Som tvärvetenskapligt ämne innehåller det delar från ämnesområden som sociologi, psykologi, psykiatri och juridik. Undervisningen i Kriminologi vid Högskolan Väst sker inom ramen för huvudområdet Vårdvetenskap och berör områden som kriminologiska teorier, brottsprevention, kriminalvårdsarbete, rättspsykiatrisk vård och viktimologi. Inom Vårdvetenskap studeras människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Vårdvetenskap utgör huvudområdet i programmet för Socialpsykiatrisk vård som har ett tvärvetenskapligt upplägg och omfattar ämnena psykiatrisk vård, socialt arbete och kriminologi.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom programmet för socialpsykiatrisk vård och kurser inom kriminologi. Undervisning kan även komma att förekomma i övriga kurser inom programmet för socialpsykiatrisk vård samt undervisning inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen och andra fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. I anställningen som universitetsadjunkt ingår att medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten och att handha administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:

- Avlagt magisterexamen inom kriminologi eller annat relevant ämnesområde för anställningen. Annat relevant ämne menas ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik där magisteruppsats och/eller fortsatt forskning tydligt tagit sig an kriminologiska frågeställningar.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Förmåga att undervisa på svenska
- God samarbetsförmåga


Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper om psykisk ohälsa och/eller erfarenheter från vård av personer med psykisk ohälsa
- Genomgångna studier och examen inom programmet för socialpsykiatrisk vård
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning och examination av kurser i kriminologi
- Väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- Erfarenhet av att undervisa på engelska

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 50%. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/168 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-08-12


Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marita Eriksson
0520-22 39 58

Sammanfattning

Besöksadress

Gustava Melins gata 2
None

Postadress

Gustava Melins gata 2
Trollhättan, 46186

Liknande jobb


15 december 2021

15 december 2021

14 december 2021