Universitetsadjunkt i kriminologi

Universitetsadjunkt i kriminologi

Arbetsbeskrivning

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå.

Forskningen är inriktad mot brottsprevention.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling och innehavaren av anställningen förväntas genom sin anställning bidra till utvecklingen och sammanhållandet av kriminologiämnet. Vidare förväntas den anställde fungera som en länk mellan ämnet och RCR-labb. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighet: Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i kriminologi eller närliggande ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§)

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet och stor vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet utifrån dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt utveckling av kurser och program inom kriminologi. Erfarenhet av undervisning i kriminologi på campus och på distans samt dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom utbildning i kriminologi är ett krav. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i kvantitativa metodkurser, varför dokumenterad erfarenhet av kvantitativ metodundervisning och av statistikprogram, såsom SPSS eller motsvarande, är ett krav. I arbetsuppgifterna ingår att fungera som en länk mellan ämnet och Mittuniversitetets Risk and Crisis Research Centre (RCR) både vad gäller forskning och undervisning. Erfarenhet av sådan eller dylik arbetsuppgift är därför särskilt meriterande. Då ämnets profil är brottsprevention är det även särskilt meriterande med erfarenhet av undervisning, utvärdering, uppföljning och forskning kring brottsprevention.

Erfarenhet av internationellt samarbete, förmåga att undervisa på svenska, samarbetsförmåga, samt erfarenhetavadministrativtarbeteärmeriterande.

Upplysningar kring ämnets forskningsprofil lämnas av ämnesföreträdaren Teresa Silva,  mailto:teresa.silva@miun.se, 010-142 85 06 och kring ämnets undervisning av studierektor Fredrik Andersson, mailto:fredrikbo.andersson@miun.se 010-142 79 63. Upplysningar kring institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.se 010-142 82 47.

Anställning: Vikariat heltid under 12 månader. Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse

Stationeringsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-21!

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


Forskare

Forskare

21 juli 2021

Postdoktor i miljöekonomi

Postdoktor i miljöekonomi

15 juli 2021

12 juli 2021