Universitetsadjunkt i litteraturvetenskap

Universitetsadjunkt i litteraturvetenskap

Arbetsbeskrivning

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Kursutbudet i litteraturvetenskap består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram och kurser inom lärarutbildningsprogrammen, framförallt i barnlitteratur.

Ämnet ger också kurser i kreativt skrivande A–C.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning i litteraturvetenskap, inklusive lärarutbildning, handledning av uppsatser på olika nivåer samt handledning i kreativt skrivande.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande adjunkt är den som har en magisterexamen i litteraturvetenskap. Erfarenhet av distansundervisning och skrivhandledning är ett krav. Egna studier i kreativt skrivande är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning fr o m 2021-06-01 t o m 2022-05-31.

Anställningens omfattning: 75 %

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Anders E. Johansson, tfn 010-142 83 26, mailto:anders.e.johansson@miun.se, studierektor Eva Nordlinder, tfn 010-142 82 57, mailto:eva.nordlinder@miun.se eller prefekt Pär Olausson, tel 010-142 85 47, mailto:par.olausson@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-26. 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


Forskare

Forskare

21 juli 2021

Postdoktor i miljöekonomi

Postdoktor i miljöekonomi

15 juli 2021

12 juli 2021