Universitetsadjunkt i pedagogik

Universitetsadjunkt i pedagogik

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning i pedagogik inom lärarutbildningarna, främst förskollärarprogrammet och det beteendevetenskapliga programmet.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet (se https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf) 

Erfarenhet av undervisning i pedagogik är meriterande liksom erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar, exemeplvis Moodle. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket. Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Denna avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 11 månader, deltid 70 procent. Tillträde 2021-02-01. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Lena Ivarsson, 010-142 80 44 mailto:lena.ivarsson@miun.se och studierektor, Marie Frykland, 010-142 83 19 mailto:marie.frykland@miun.se Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/utv

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-01.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


7 maj 2021

1-2 universitetsadjunkter i omvårdnad

1-2 universitetsadjunkter i omvårdnad

7 maj 2021