Universitetsadjunkt i pedagogik

Universitetsadjunkt i pedagogik

Arbetsbeskrivning

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap söker universitetsadjunkter i pedagogik för tidsbegränsad anställning.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är pedagogik.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 11 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Inom ämnet pedagogik ges utbildning på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. Utbildningen berör huvudsakligen områdena pedagogik, specialpedagogik, arbetslivspedagogik och högre utbildning. Ämnets forskning bedrivs huvudsakligen inom fyra forskningsgrupper med olika inriktningar: ESERGO: studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på etiska och politiska aspekter. ReCEL: forskning om utbildning för yngre barn med särskilt intresse för barns rättigheter, tidigt läs- och skrivlärande, genus och jämställdhet, förskollärares och lärares yrkesprofession.  Specialpedagogik, utbildning och lärande: studier av relationen mellan individ och samhälle och aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering. Utbildning och Demokrati: forskning inom läroplansteori, utbildningshistoria, didaktik och utbildningsfilosofi.

Arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. 

Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av undervisning på grundnivå och inom förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, ämneslärarutbildningen, och specialpedagogutbildningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt akademisk examen på lägst avancerad nivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, speciellt inom utbildningsvetenskaplig kärna. Erfarenhet av handledning är meriterande liksom erfarenhet av undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska sökande som har bedrivit pedagogisk, didaktisk forskning ges företräde.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, empatisk förmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information
Anställningarna är tidsbegränsade till 6 månader och omfattningen på anställningarna är mellan 40-100 %. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Lars Erikson (019-303013, E-post: lars.erikson@oru.se)

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Pedagogisk meritportfölj
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-05-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 3 platser
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 maj 2021
  • Ansök senast: 25 maj 2021

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i genusvetenskap

Universitetsadjunkt i genusvetenskap

6 december 2021

Postdoktor i miljövetenskap

Postdoktor i miljövetenskap

6 december 2021