Universitetsadjunkt i socialt arbete

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-avancerad- och forskarutbildningsnivå. 

Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är drygt 25 personer verksamma med forskning, utbildning och externa kontakter.

Vi söker nu 1-2 personer med kunskap och yrkeserfarenhet av myndighetsutövning, och/eller förebyggande insatser, vård och behandling inom ett eller flera av följande områden:

* Barn
* Ungdom
* Försörjningsstöd
* Missbruk
* Socialpsykiatri
* Äldre och funktionsnedsättning/LSS
* Migration
* Ledarskap

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt vid ämnet kommer du huvudsakligen att undervisa på socionomprogrammet, men även undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan bli aktuellt. 

Förutom undervisning, ingår ansvar för handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling i anställningen. Övriga arbetsuppgifter är aktivt deltagande i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
För anställningen fästs särskild vikt vid;

- god kunskap om lagstiftning och erfarenhet av handläggning och dokumentation och/eller kunskap och erfarenhet av ledarskap, alternativt socialgerontologi.
- god muntlig och skriftlig förmåga i svenska

Vi fäster stor vikt vid;

- Flerårig yrkeserfarenhet inom socialt arbete/socialt omsorgsarbete
- Undervisningserfarenhet

Karlstads universitet fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom engagemang, initiativ- och samarbetsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

• Personligt brev
• Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
• Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
• Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/39

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulf Buskqvist, Utbildningschef
054-700 2360
Maria Hjalmarsson, Proprefekt
054-700 1420
Björn Eliasson, Prefekt
054-700 2406
Eric Wästlund, Docent
054-700 2528
Per Kristensson, Professor
054-700 2128
Anette Kjellgren, Professor
054-700 2173
Lars-Gunnar Engström, Programledare
054-700 2509
Marie Nordfeldt, Professor
054-700 1114
Line Holth, Prefekt
054-7001905
Mona Lilja, Professor
054-700 1992

Sammanfattning

Besöksadress

Universitetsgatan 2
None

Postadress

Universitetsgatan 2
Karlstad, 65188

Liknande jobb


7 maj 2021

1-2 universitetsadjunkter i omvårdnad

1-2 universitetsadjunkter i omvårdnad

7 maj 2021