Universitetsadjunkt i statistik

Universitetsadjunkt i statistik

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Linköpings universitet
ledigförklarar härmed en anställning som

Universitetsadjunkt i statistik (särskild visstidsanställning i 11 månader) med placering vid avdelningen för Statistik och maskininlärning (STIMA), institutionen för datavetenskap (IDA).

Tillsättningsprogram
Statistikämnet har sin hemvist på avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid IDA. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem.

STIMA är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning samt ger maskinlärningskurser för ingenjörer.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

För den aktuella anställningen innebär detta huvudsakligen undervisning i programmering, statistik, och maskininlärning grund- och avancerad nivå, samt handledning av projektarbeten och uppsatser.

Ett krav för anställningen är en magisterexamen eller motsvarande skicklighet i statistik, maskininlärning eller annat ämne med relevans för aktuell anställning.

Dokumenterade ämneskunskaper (t.ex. genom avklarade kurser) inom statistik, maskininlärning, samt programmering är särskilt meriterande. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet av undervisning inom statistik, maskininlärning, eller programmering på grund- och/eller avancerad nivå.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på engelska.

Omfattning

Heltid 100%, särskild visstidsanställning på 11 månader.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 20 juli, 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 juni 2023
  • Ansök senast: 20 juli 2023

Liknande jobb


Tekniklektor i Projektledning

Tekniklektor i Projektledning

11 april 2024

Adjunkt

Adjunkt

4 april 2024

3 april 2024