Universitetsadjunkt i svenska språket

Universitetsadjunkt i svenska språket

Arbetsbeskrivning

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Svenska språket har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall.

Ämnet har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Ämnet samverkar med Svenska som andraspråk.  

Arbetsuppgifter: Anställningen innehåller i huvudsak undervisning på kurser i Svenska språket ingående i programmen Grundlärare F–3, Grundlärare 4–6, Ämnes­lärarprogrammet samt akademiskt skrivande ingående i civilingenjörsprogrammen. Även undervisning i svenska på nybörjarnivå för utländska studenter kan ingå. Viss undervisning är förlagd till Institutionen för utbildningsvetenskap: kompletterande pedagogisk utbildning, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd ut­bildning.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt exa­men från gymnasielärarutbildning i svenska språket, eller har motsvarande kompe­tens inom det ämnesområde anställningen avser samt genomgången högskolepeda­gogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf). Behörig är den som har erfarenhet av undervisning i svenska i gymnasium samt under­visning på universitetsnivå. Eftersom undervisningsuppdraget innebär nätbaserad undervisning är erfarenhet av densamma ett krav liksom förtrogenhet i att undervisa med stöd i webbaserade lärplattformar.

Bedömningsgrunder: Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Erfaren­het av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning liksom utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik är meriterande. Erfarenhet av undervisning  i svenska som andraspråk liksom undervisning i akademiskt skrivande är likaså meri­terande.

Personliga förmågor: God samarbetsförmåga och förmåga att se till verksamhetens bästa kommer att beaktas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning: Tillsvidareanställning, deltid 60 procent.  Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar Information kring ämnet kan lämnas av ämnesföreträdare Ann-Catrine Edlund, e-post: mailto:ann-catrine.edlund@miun.se eller tel. 010-142 81 89 och kring ämnets undervisning av studierektor Helena Andersson, e-post: mailto:helena.s.andersson@miun.se eller tel. 010-142 82 60

Upplysningar om institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, e-post: mailto:par.olausson@miun.se, eller tel 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, e-post:mailto: glenn.svedin@miun.se, tel. 010-142 82 47.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-09

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


Forskare

Forskare

21 juli 2021

Postdoktor i miljöekonomi

Postdoktor i miljöekonomi

15 juli 2021

12 juli 2021