Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Arbetsbeskrivning

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i vårdvetenskap med ansvar för Kliniskt lärandecentrum (KLC)

Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap.

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation,ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Vid Institutionen för hälsovetenskap finns ett modernt kliniskt lärandecentrum (KLC) där teori omsätts till praktik i en autentisk miljö med möjlighet till avancerad simulering. Utifrån hållbarhetsperspektiv och normkritiskt förhållningssätt tränas studenterna att reflektera över sina kunskaper och handlingar. KLC är ett specialutrustat centrum där studenterna tränar och lär sig att möta och kommunicera med människor i olika vårdsituationer. Likaså tränar och lär studenterna vårdtekniska moment i olika scenarier med hjälp av simulering. På KLC används normkritik och dramapedagogik som innovativa pedagogiska verktyg.

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår att organisera och medverka i undervisning vid KLC inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet, programmet för socialpsykiatrisk vård samt fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. I övrigt ingår i arbetsuppgifterna bland annat att:

- Vara kontaktperson på institutionen för KLC och delta i samverkansaktiviteter tillsammans med interna och externa parter och andra aktörer i enlighet med arbetsenhetens och högskolans behov.
- Vara huvudinstruktör vid simuleringar och ansvara för att lärarlagen får utbildning för att medverka vid simuleringar.
- Medverka som pedagogiskt stöd vid färdighetsträning och examinerande moment.
- Vara HLR-ansvarig och huvudinstruktör på IH och i samarbete med HLR-instruktörer organisera samt medverka vid undervisning i Hjärt-och lungräddning.
- Ansvara för beställning av förbrukningsmaterial, kostnadsbevakning och ekonomisk uppföljning, samt svara för dokumentation och uppföljning i samband med inköp.
- Ansvara för att webbsidan för KLC är uppdaterad.
- Planera för och följa upp användandet av lokaler samt koordinera kursförlagda tränings- och examinationsmoment och andra aktiviteter, t ex ”öppet hus”.
- Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:

- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen.
- Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Genomförd instruktörsutbildning i A- och S-HLR (vuxen + barn).
- Genomförd facilitator- och operatörsutbildning för simulering.
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- God samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är erfarenhet från att:

- Arbeta med simuleringsteknik
- Arbeta i kliniska lärande/träningsmiljöer
- Undervisa och handleda på högskolenivå
- Arbeta som specialistsjuksköterska
- Arbeta med forsknings- och/eller utvecklingsarbete

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning om 100%. Sex månaders provanställning kan tillämpas. I enlighet med Högskolan Västs inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande (AIL) finns inom ramen för utlyst befattning möjlighet att vid intresse förlägga viss del av tjänsten inom klinisk verksamhet som klinisk adjunkt.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/200 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-10-15

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Välkommen att ansöka!

Kontaktpersoner på detta företaget

Marita Eriksson
0520-22 39 58

Sammanfattning

Besöksadress

Gustava Melins gata 2
None

Postadress

Gustava Melins gata 2
Trollhättan, 46186

Liknande jobb


15 december 2021

15 december 2021

14 december 2021