Universitetslektor i bioinformatik

Arbetsbeskrivning

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjursgenetik

På institutionen för husdjursgenetik är vår vision ett bättre nyttjande av husdjursgenetiska resurser. Institutionen har 55 medarbetare och finns på Ultuna Campus, Uppsala. Vi forskar och undervisar i bioinformatik och i molekylär, kvantitativ och tillämpad genetik. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data från sekvensering av olika arters genom och transkription. Med nätverksanalyser och visualisering av Big Data strukturerar och analyserar vi data från nästa generations sekvensering, proteomik och metabolomik. Vi studerar även olika typer av mikrobiom. Vi samarbetar med forskare från SLUs alla fakulteter och internationellt, med data från virus, bakterier, nematoder, växter, vilda djur, husdjur och människor. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur på https://www.slu.se/hgen

Ämnesbeskrivning
Ämnet bioinformatik omfattar datavetenskap, statistik, matematik, artificiell intelligens och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data. I ämnet ingår även att organisera stora mängder data och utveckling av databaser och analysverktyg.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla undervisningen i bioinformatik, undervisa och examinera i bioinformatik på̊ grund, avancerad och forskarnivå̊
• samarbeta och medverka i undervisning på grund, avancerad och forskarnivå inom hela SLU
• utveckla och leda internationellt erkänd och framgångsrik forskning i samarbete med forskargrupper inom och utanför SLU
• handleda doktorander
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• medverka i arbetet med SLUs infrastruktur för bioinformatik (SLUBI) samt den svenska nationella bioinformatikinfrastrukturen NBIS
• kunna undervisa på svenska inom fyra år
• sprida och kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället

Även administrativt arbete på institutions- och fakultetsnivå ingår i arbetet.

Behörighet
De sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne (t ex bioinformatik, statistik, datavetenskap, biologi eller genetik) eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
• ha mycket goda kunskaper i engelska i såväl skriftlig som muntlig kommunikation
• ha dokumenterad erfarenhet av utveckling av bioinformatiska metoder
• ha dokumenterad erfarenhet av att utveckla analysarbetsflöden i minst ett programmeringsspråk (t ex Python, R, Java)
• ha dokumenterad erfarenhet av att analysera stora biologiska datamaterial

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination samt utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på master- och doktorandnivå̊
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• pedagogisk vision och reflektion
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Vidare beaktas skicklighet i att:


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Det är meriterande att ha:


• erfarenhet av kurs- och programutveckling på högskolenivå
• erfarenhet av analys av data från nästa generations sekvensering

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2021-06-11

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 maj 2021
  • Ansök senast: 11 juni 2021

Liknande jobb


1 juni 2021