Universitetslektor i experimentell fysik

Universitetslektor i experimentell fysik

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Ämnesbeskrivning
Experimentell fysik kännetecknas av experimentellt baserad forskning inom materialvetenskap med betoning på beteendet hos materia på längdskalor i nano- och mikroområdet, relaterad till tillämpningar och tillämpad forskning. Ämnet stärker den omfattande forskning inom högre skalor som idag bedrivs vid institutionen.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor kommer du delta i utveckling av forskningen inom Experimentell fysik samt utveckla, planera, administrera, leda och genomföra undervisning.

I anställningen ingår även undervisning och handledning av studenter (civilingenjörsnivå), mastersstudenter och doktorander. Undervisningen avser dels universitetets baskurser i fysik samt fysikkurser inom tekniskt basår, dels mer avancerade kurser som t.ex. inom materialvetenskap, nanomaterial, atomfysik, fysik för klimatet samt fasta tillståndets fysik. Eftersom undervisning samt kursutveckling sker på både svenska och engelska är det viktigt att du behärskar båda språken bra. Erfarenhet från undervisning i motsvarande kurser är meriterande.

Till anställningsuppgifterna hör också forskning med starkt experimentellt inslag. Forskningsresultaten ska spridas på stora internationella konferenser och publiceras i internationella referee-granskade tidskrifter. Du kommer också bidra till utvecklingen av ämnet genom att ansöka om finansiering samt delta i nätverksaktiviteter och forskningsprojekt på regional, nationell och internationell nivå, med särskild tonvikt på deltagande i EU:s ramprogram. Vi söker alltså motiverad sökande som önskar bidra till ämnets utveckling.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som
*avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
*visat pedagogisk skicklighet
*genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
*Vetenskaplig skicklighet
*Pedagogisk skicklighet
*Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)• Sökandes grad av internationellt erkännande
• Sökandes meritlista avseende erhållna forskningsmedel
• God förmåga att uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt
• Förmåga att undervisa på svenska och engelska
• Erfarenhet inom områdena; nanomaterial för energitillämpningar, avancerad spektroskopisk materialkarakterisering, svepsondmikroskopi samt relaterade experimentella tekniker.


Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor ämnesföreträdare Alberto Vomiero 0920-49 31 39 , alberto.vomiero@ltu.se.

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 8 november 2020
Referensnummer: 3706-2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 oktober 2020
  • Ansök senast: 8 november 2020

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021