Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning logistik

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning logistik
Placeringsort: Växjö. Största delen av anställningen fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grundnivå inom företagsekonomi och på avancerad nivå inom logistikämnet. Undervisningen i logistikämnet sker inom samtliga delområden (distribution, produktion, transporter, inköp, processledning och strategi). En del av undervisningen består av att utveckla, genomföra och examinera case. Handledning ingår i arbetsuppgifterna likväl som undervisning. Undervisning inom teknisk fakultet förekommer (däribland Skog och Trä) varför en förståelse för olika verksamhetsgrenar är viktig.

Undervisningen sker på svenska och engelska, såväl på campus som via webbstudieplats. Samverkan med andra forskare och det omgivande samhället, såväl nationellt som internationellt ingår i anställningen, liksom aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Logistikämnets forskning, som har ett övergripande fokus på samverkan i försörjningskedjor/supply chain management finns beskriven på https://lnu.se/co-creation

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:


• Avlagd ekonomie, filosofie eller teknologie doktorsexamen med inriktning mot logistik eller näraliggande område, eller avlagd motsvarande doktorsexamen och därefter förvärvad vetenskaplig kompetens med tydlig koppling till logistikområdet.
• Visad förmåga av att kommunicera på engelska och svenska, såväl i tal som i skrift.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga inom arbetslag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt:


• Visad förmåga till pedagogiskt nytänkande och flexibilitet i undervisning på alla utbildningsnivåer.
• Erfarenhet av forskning inom logistikämnets delområden.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.

Övrigt
Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning, logistik och rättsvetenskap. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-70 89 96, asa.gustafsson@lnu.se. Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Jesper Pettersson, tel. 0470-70 83 74, jesper.pettersson@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2020.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linnéuniversitetet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 april 2020
  • Ansök senast: 22 maj 2020

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


Lecturer in Computer Science

Lecturer in Computer Science

20 oktober 2020

Universitetslektorat i datavetenskap

Universitetslektorat i datavetenskap

20 oktober 2020

Universitetslektor i dermatologi och venereologi

Universitetslektor i dermatologi och venereologi

20 oktober 2020