Universitetslektor i genusvetenskap

Universitetslektor i genusvetenskap

Arbetsbeskrivning

Vi söker en universitetslektor i genusvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS).

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund
Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Vid Örebro universitet har forskning och undervisning i genusvetenskap bedrivits i mer än 40 år, och ämnet är aktivt engagerat i samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Genusvetenskap ger för närvarande fristående kurser på grundnivå, kurser på fortsättnings- och kandidatnivå ges med start hösten 2021. Ämnet ger även kurser för inresande studenter, deltar i det engelskspråkiga magisterprogrammet i samhällsanalys och ger forskarutbildningskurser. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ramen för en bred mångvetenskaplig miljö med stark internationell orientering, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, en forskningsplattform mellan genusforskningsmiljöer vid Örebro, Karlstads och Linköpings universitet. Forskning i genusvetenskap bedrivs huvudsakligen inom områdena feministisk teori, genus, arbete och organisationer, genus i vetenskap och kunskapsproduktion, föräldraskap, jämställdhetspolitik, kritisk mansforskning, kön och våld, sexualitet och kärlek, samt politik och policy.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Den lektor som anställs förväntas vara en drivande kraft i arbetet med att utveckla utbildningen, bl.a. kurser på avancerad nivå, samt att vidga och stärka vårt samarbete vad gäller utbildning med andra ämnen och utbildningsprogram inom universitetet. Planering av uppdragsutbildning kan också ingå. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger. Undervisning, forskning och samverkan sker på svenska och engelska.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom genusvetenskap eller andra närliggande samhällsvetenskapliga ämnen, och då med erfarenhet av undervisning/forskning med en tydlig genusvetenskaplig inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder och information
Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2021-05-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 maj 2021
  • Ansök senast: 31 maj 2021

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

28 september 2021

Lektor i idéhistoria

Lektor i idéhistoria

27 september 2021