Universitetslektor i hälsovetenskap/folkhälsovetenskap

Universitetslektor i hälsovetenskap/folkhälsovetenskap

Arbetsbeskrivning

Att arbeta på ett mindre lärosäte innebär möjligheter att arbeta tillsammans med och nära studenter och kollegor.

Vi tror att du är nytänkande, vill delta i det kontinuerliga arbetet med verksamhetsutveckling och göra skillnad i en dynamisk och innovativ miljö.

Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap är ett av de mest eftertraktade och bästa utbildningsalternativen bland de folkhälsovetenskapliga högskoleutbildningarna i landet. Programområdets fristående kurser ska vara det självklara valet vid folkhälsorelaterad kompetensutveckling av andra professioner och på så vis bidra till livslångt lärande även bland yrkesverksamma generellt. Mer info på hkr.se/program/folkhalsa

Som universitetslektor i hälsovetenskap/folkhälsovetenskap blir din tillhörighet till Fakulteten för hälsovetenskap. På fakulteten är vi 115 medarbetare som är uppdelade på de fyra avdelningarna: folkhälsovetenskap, sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap, samhällsvetenskap och oral hälsa. Du blir en del av avdelningen för folkhälsovetenskap med nio medarbetare. 

Fakulteten ger utbildningar på grund- och avancerad nivå och inbegriper program kopplat till omvårdnads- och folkhälsovetenskap, oral hälsa och samhällsvetenskap. Vi har forskarutbildning inom ämnet vårdvetenskap, område personcentrering för hälsa och välbefinnande. Läs gärna mer om Fakulteten för hälsovetenskap hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-halsovetenskap/

Arbetsuppgifter

I arbetet som universitetslektor i hälsovetenskap/folkhälsovetenskap får du arbetsuppgifter kopplat till undervisning, forskning, administration, verksamhetsutveckling och samverkan såväl internt som med omgivande samhälle. Undervisning med tillhörande bedömningsarbete bedrivs i huvudsak på den distansbaserade utbildningen Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap, med tillhörande valbara och fristående kurser inom ämnesområdet. I ditt arbete kan du även komma att undervisa på till exempel andra hälsovetenskapliga program på grund och avancerad nivå vid fakulteten och en del av dessa utbildningar är campusförlagda. Som universitetslektor kommer du att få kursansvar och utvecklingsansvar för de kurser du är involverad i.  Som universitetslektor förväntas du bedriva forskning och aktivt ansöka om externa och interna forskningsmedel. 

Du blir en blir en del av ett positivt och utvecklingsorienterat lärarlag karaktäriserat av kollegialitet och samarbete. Här hjälps vi åt men nyttjar också arbetets flexibilitet och möjligheter till eget ansvar och inflytande över planering och genomförande av arbetsuppgifter. Som ny kollega får du en erfaren medarbetare som mentor och stöd för att komma in i arbetet på ett bra sätt. Medarbetare i detta arbetslag är ofta engagerade med arbetsuppgifter i olika program och samarbetar kontinuerligt med medarbetare från andra ämnesområden och avdelningar.

Som medarbetare på Högskolan Kristianstad ingår du i en ämnesgrupp för kontinuerlig kompetensutveckling på gruppnivå och forskningsaktiva medarbetare kan organisera sig i forskningsmiljöer för forskningsrelaterat samarbete och utveckling. Årligen upprättas också individuella kompetensutvecklingsplaner i samråd mellan medarbetare och avdelningschef vid det årliga medarbetarsamtalet. Lärosätet har också en hel del strategiska satsningar kopplat till exempelvis kvalitet i utbildning, högskolepedagogisk kompetensutveckling och meritering samt forskning. Utöver ingående schablontid för forskning finns det möjlighet att ansöka om ytterligare forskningstid internt.
Behörighet och önskvärda kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller motsvarande och med pedagogisk skicklighet. För anställning som universitetslektor krävs grundläggande behörighetskrav i enlighet med 4 kap 3-4§ i högskoleförordningen och Högskolan Kristianstads anställningsordning. Du har erfarenhet av undervisning och examination inom relevant ämnesområde från universitet/högskola. Dessutom har du undervisat och examinerat både nätbaserat och campusförlagt.

Det förväntas att du har högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp. Om inte, kan det kompletteras inom anställningens två första år. Du kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Självklart har du goda allmänna datorkunskaper. Meriterande är erfarenheter av nätbaserad undervisning med hjälp av lärplattformen Canvas, då undervisningen huvudsakligen bedrivs på denna plattform. Om du har arbetat i Excel och SPSS är även det meriterande. 

Det är meriterande med erfarenhet av nätbaserad interaktiv undervisning, kursansvar samt handledning och examination i samband med projekt- och examensarbeten, undervisningserfarenhet både på svenska som engelska samt erfarenhet av praktiskt folkhälsoarbete/beteendevetenskapligt arbete i exempelvis offentlig, privat verksamhet eller ideell sektor.

Du kommunicerar och samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du självständigt kan organisera och strukturera ditt arbete. I din profession är du pedagogisk med god förståelse för hur andra tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Eftersom du ska undervisa är det viktigt att du är kommunikativ, lyssnar in och anpassar dig efter situation. I ditt arbete är du flexibel och kvalitetsmedveten. Du har en god problemlösande analysförmåga.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad med goda parkeringsmöjligheter samt goda tåg- och bussförbindelser. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till annan ort än Kristianstad. Det finns möjlighet att ansöka om befordran till biträdande professor.

Ansökan

Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans Anvisningar för ansökan vid rekrytering och befordran av disputerade lärare. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/jobb

Sista ansökningsdag är 2024-03-19.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Berit Vidén på tfn 044-250 39 81 eller programområdesansvarig Åsa Bringsén på tfn 044-250 39 98.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Håkansson, Saco/Sulf
044-20 30 58
Odd Skyllberg, OFR/S, Lärarförbundet
044-13 48 88
Marie Lindblom, OFR/S, ST
044-20 32 02
Thomas Achen, förvaltningschef
044-20 30 11
Carina Andersson, personalstrateg
044-20 30 28
Torben Olsson, avdelningschef och affärsutvecklare
044-20 80 07
Matts Behrens, IT-chef
044-20 30 61
Anders Håkansson, Saco-S
044-20 30 58
Ingvar Holm, avdelningschef
044-20 34 01
Annica Göth, chef Avdelningen för studentservice
044-20 85 02

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan Kristianstad
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 februari 2024
  • Ansök senast: 19 mars 2024

Besöksadress

291 39 Elmetorpsv. 15
None

Postadress

Elmetorpsv. 15
Kristianstad, 29139

Liknande jobb


26 mars 2024

26 mars 2024