Universitetslektor i idrottsvetenskap

Universitetslektor i idrottsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av undervisning på de idrottsvetenskapliga programmens grundnivå och avancerad nivå.

Utöver undervisning ingår handledning av studenter, kursutveckling och kursansvar i arbetsuppgifterna. För egen forskning inom anställningen krävs initialt extern forskningsfinansiering. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4, 4 §, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf). Den sökande ska ha sin bakgrund inom idrottsvetenskap eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av, och tidigare erfarenhet av att undervisa i idrottsvetenskap eller närliggande områden på universitetsnivå, till exempel inom anatomi, fysiologi, träningslära, testmetodik, vetenskaplig teori och metod samt ledarskap och coaching. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning primärt inom längdskidåkning, skidskytte och/eller alpin skidåkning, kopplat till ämnets profilområden; prestation och hälsa eller omgivningsfysiologi.

Personliga förmågor: Vi förväntar oss att sökande ser sig själva som drivande, kan arbeta självständigt, är flexibla samt ansvarsfulla.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Sture Espwall tfn 010-142 79 93, ämnesföreträdare, docent Marko Laaksonen tfn 010-142 83 84, alternativt studierektor Mats Jong tfn 010-142 89 66.

Se även avdelningens hemsida: https://www.miun.se/hlv

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-31.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Universitetslektor engelska 100%

Universitetslektor engelska 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 100%

Universitetslektor engelska vikariat 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 60%

Universitetslektor engelska vikariat 60%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska 90%

Universitetslektor engelska 90%

6 maj 2021