Universitetslektor i Internationella relationer

Universitetslektor i Internationella relationer

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-03-17.

Ämne/ämnesbeskrivning
Internationella relationer. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom två distinkta men nära samverkande discipliner, ekonomisk historia och internationella relationer. Det avspeglas i en ambition att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Det kan gälla det internationella systemets formering och utveckling, europeisk integration, makt och resursfördelning på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer. I arbetsuppgifterna ingår tidsbegränsat ledningsuppdrag som prefekt vid institutionen om cirka 50 procent under minst 3 år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, internationella relationer, statsvetenskap, historia, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs erfarenhet av chefskap, helst akademiskt chefskap, samt god administrativ förmåga.

Innehavaren ska ha sådana färdigheter i svenska som krävs för samarbete inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort i enlighet med beskrivningen ovan av huvudsakliga arbetsuppgifter.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda verksamhet inom universitet och högskola. I detta ska ingå att ha god kännedom om regelverk relevant för universitet och högskola, god förmåga att hantera ansvar, personal, ekonomi och arbetsmiljö samt god kommunikativ kompetens.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är


• Chefsutbildning för akademiska ledare. Den som inte har chefsutbildning förväntas gå utbildning inom det första året.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Genomgången forskarhandledarutbildning
• Erfarenhet av handledning på forskarnivå

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Institutionen önskar ett snabbt tillträde. Sökande ombeds ange möjligt tillträdesdatum i ansökan.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 februari 2020
  • Ansök senast: 17 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i svetsteknologi

Biträdande universitetslektor i svetsteknologi

22 september 2020

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning e-hälsa

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning e-hälsa

21 september 2020

Universitetslektor i engelska

Universitetslektor i engelska

19 september 2020