Universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära

Universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära

Arbetsbeskrivning

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Tillsättningsprogram
Vid Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom områdena strömningslära, värmeöverföring och termodynamik. Inom grundutbildningen undervisas på ett flertal civil- och högskoleingenjörsprogram. Forskningen bedrivs i huvudsak inom tre olika områden: industriell värmeöverföring, biofluiddynamik samt aerodynamik där användande av avancerade beräkningar i kombination med mätningar utgör en gemensam grund. Gemensamt för alla områden är även att forskningen i allmänhet är tillämpad och bedrivs i samverkan med industri/näringsliv och det omkringliggande samhället.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Arbetsuppgifterna för den utlysta anställningen som universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära innefattar undervisning och en del forskning inom fluidmekanik, värmeöverföring och termodynamik.

Forskningen inom anställningen kommer initialt primärt att ha fokus på rörströmning för industriella applikationer och biofluiddynamik. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom Computational Fluid Dynamics (CFD), även instationär, och High-Performance Computing (HPC) är ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom områdena skalupplösande simulering och biofluidmekanik tillsammans med dokumenterad vetenskaplig skicklighet gällande experimentella undersökningar med tillhörande dataanalys är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom områdena CFD och strömningslära liksom kursutveckling är ett krav. Erfarenhet av moderna pedagogiska/didaktiska metoder, gärna med digitala inslag, och distansundervisning samt handledning av större studentprojekt, gärna med industrikoppling, är meriterande. Didaktisk/pedagogisk publicering inom verksamhetsområdet är meriterade.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska varför ett krav är att sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk erfarenhet i att undervisa på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. 
 
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma i fråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig. 
 
Bedömningsgrunder
För infoirmation om bedömningsgrunder för anställningen se annonsens webbplats: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16875&rmlang=SE  

Tillsättningsförfarande 
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen. 
 
Tillträde 
Enligt överenskommelse.
 
Lön 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 
 
Fackliga kontaktpersoner 
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 
 
Ansökningsförfarande 
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 september 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 
 
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.  
 
Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 augusti 2021
  • Ansök senast: 21 september 2021

Liknande jobb


16 maj 2022

16 maj 2022

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

16 maj 2022

Universitetslektor i magnetiska eller i optiska material

Universitetslektor i magnetiska eller i optiska material

16 maj 2022