Universitetslektor i pedagogiskt arbete, (vikariat) 30 %

Universitetslektor i pedagogiskt arbete, (vikariat) 30 %

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Gemensamt är ett intresse att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning.

En omfattande och viktig del av vårt arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet med inriktningarna; fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6 samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare för årskurs 7-9 och gymnasiet. Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Ämne
Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning
Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Utbildning och forskning inom ämnet vid IDPP är framför allt inriktad mot grundskolans tidigare åldrar, relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, kritiska perspektiv på skolans digitalisering, utbildning för hållbar utveckling och politiska och sociala villkor för och effekter av utbildning.

Arbetsuppgifter
Anställningen är främst inriktad mot handledning av studenter som skriver sina examensarbeten inom ramen för såväl Grundlärarprogrammet som Kompletterande Pedagogisk Utbildning. I detta sammanhang är kunskap inom variationsteori och kvantitativ metod efterfrågad.

Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att arbeta i en kreativ miljö där utbildning, forskning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt fästas vid lärarexamen, ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet och erfarenhet samt tidigare erfarenheter av undervisning, kursledning och handledning av examensarbeten från universitet och högskola. Högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp är meriterande.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid tillsättningen kommer dokumenterad god förmåga till samarbete att beaktas.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska.

Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning.

Anställning
Anställningen är ett vikariat med en omfattning av 30% under perioden 2021-08-01 till och med 2022-06-30 med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Djamila Fatheddine, djamila.fatheddine@gu.se, tel: 031-786 4886.

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se, genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-07

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 2 platser
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 maj 2021
  • Ansök senast: 7 juni 2021

Postadress

Universitetsplatsen 1
Göteborg, 40530

Liknande jobb


22 september 2021

22 september 2021

Universitetslektor i  Fysioterapi

Universitetslektor i Fysioterapi

22 september 2021