Universitetslektor i socialt arbete med inr. på tillämpning av socialrätt

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen: Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare: Växjö/Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidare anställning, provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering, undervisning och examination i socionomprogrammet och fristående kurser. Anställningen innebär också forsknings- och utvecklingsarbete i socialt arbete samt kan innehålla samverkansuppdrag. Undervisningen innefattar huvudsakligen att undervisa om för socionomer relevant lagstiftning och dess tillämpning samt reflektion över rättsliga normers betydelse. Vi erbjuder en aktiv utbildningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

Anställningen innebär samverkan med andra lärare, forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens gemensamma arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala verktyg.

Administrativa kunskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

Undervisningen bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighetskrav

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i socialt arbete, eller annan motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning samt vetenskaplig ämneskompetens, dokumenterad vetenskaplig skicklighet, samarbetsförmåga och pedagogisk skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas ansökan.

I bedömningen av sökande läggs stor vikt vid


• dokumenterad erfarenhet av tillämpning av socialrätt i det sociala arbetets praktik.

Meriterande är också erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning inom ämnet socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2024!

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linnéuniversitetet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 mars 2024
  • Ansök senast: 19 april 2024

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


26 mars 2024

26 mars 2024

Universitetslektor i omvårdnad

Universitetslektor i omvårdnad

19 mars 2024