Universitetslektor i svenska som andraspråk vid LiU

Universitetslektor i svenska som andraspråk vid LiU

Arbetsbeskrivning

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska som andraspråk

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor är placerad vid Institutionen för kultur och samhälle inom avdelningen för Kommunikation, litteratur och svenska. Anställningen innebär huvudsakligen undervisning, forskning, administration samt utvecklingsarbete inom svenska som andraspråk.

Undervisningen sker både inom fristående kurser i svenska som andraspråk till och med avancerad nivå samt inom lärarutbildningen. Handledning och examination är en viktig del av anställningen. Undervisning på kvällstid kan förekomma. Vidare är samverkan med övriga samhället i form av uppdragsutbildning och spridning av forskningsresultat en central del av anställningen. Uppdragsutbildning utgör för närvarande en växande del inom ämnet. Det pågår även ett flerårigt utvecklingsarbete av kurser och kursinnehåll. I anställningen ingår att delta i detta arbete tillsammans med medarbetare i ämnet.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i svenska som andraspråk eller närliggande områden, såsom tvåspråkighet, flerspråkighet eller andraspråksinlärning är ett krav för anställningen. Särskilt meriterande är doktorsexamen i svenska som andraspråk, tvåspråkighet, flerspråkighet eller motsvarande. Dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning på högskolenivå i det akademiska ämnet svenska som andraspråk är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i andraspråksundervisning på högskolenivå, i grund- eller gymnasieskola eller svenska för invandrare (SfI) är särskilt meriterande. Examen från lärarutbildning eller annan relevant pedagogisk eller didaktisk högskoleutbildning är meriterande för anställningen.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anställningen är ett vikariat på ca 50% under perioden 210801-220131.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16545&rmlang=SE


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 maj 2021
  • Ansök senast: 8 juni 2021

Liknande jobb


16 september 2021

Lektor i film och media med inriktning dramaturgi

16 september 2021

Univ. lektor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik

Univ. lektor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik

16 september 2021

Postdoktor i vårdvetenskap

16 september 2021