Universitetslektor i Utvärdering och Hälsoekonomi

Universitetslektor i Utvärdering och Hälsoekonomi

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys bedriver forskning samt forskarutbildning inom hälsoekonomi och utvärderingar av medicinska metoder.

Som universitetslektor i utvärdering och hälsoekonomi undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter inom medicinska, tekniska och filosofiska fakulteternas olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

Forskningen vid enheten är inriktad på metodutveckling, kunskapsspridning och utvärdering av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med avseende på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska aspekter. Som universitetslektor ska du bidra till utveckling av kunskapsområdet och verksamheten genom att medverka i utveckling av metoder för hälsoekonomiska utvärderingar. Inom ramen för anställningen kommer hälsoekonomisk forskning att bedrivas brett inom olika områden och i projektform. Du kommer få ett särskilt ansvar för forskning om ekonomisk styrning och ersättningssystem som baseras på samkörda registerdata men också använder sig av kvalitativa intervjudata.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Men också genom samverkan med externa uppdragsgivare såsom myndigheter och företag där vårt avtal med Region Östergötland kommer att ingå i dina arbetsuppgifter.


• Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang.
• Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom att driva forskningsplanering med viktiga finansiärer. Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer


• i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: 


• Krav för anställningen är erfarenhet av undervisning inom hälsoekonomi.
• Meriterande är erfarenhet av undervisning i hälsoekonomi särskilt sjukvårdens styrning och hälso- och sjukvårdsystem.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är visad vetenskaplig skicklighet gällande hälso- och sjukvårdens styrning och dess ersättningssystem.
• Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning rörande hälso- och sjukvårdens styrning och ersättningsystem baserad på svenska registerdata rörande hälso- och sjukvård och sjukvårdskostnader. Meriterande är även erfarenhet av kvalitativ forskning och väl förtrogenhet med institutionell teori.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är skicklighet gällande att självständigt driva projekt och arbeta i tvärvetenskapliga team. Meriterande för anställningen är skicklighet från samverkan med andra forskare och myndigheter samt dokumenterad skicklighet att verka för att forskningsresultat kommer till nytta i omgivande samhället.

Om anställningen
Tillsvidare, heltid, tillträde efter överenskommelse

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 juli 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 juni 2023
  • Ansök senast: 21 juli 2023

Liknande jobb


Universitetslektor i ryska (vikariat)

Universitetslektor i ryska (vikariat)

29 maj 2024

29 maj 2024

28 maj 2024