Utbildningsförvaltningen söker lärare med inriktning läsutveckling

Utbildningsförvaltningen söker lärare med inriktning läsutveckling

Arbetsbeskrivning

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har cirka 11 700 innevånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Till Nyköping är det cirka tio minuters bilväg och till Stockholm tar det cirka en timme. Som anställd får du ett nära ledar- och medarbetarskap, bidrag till friskvård och möjlighet att påverka dina arbetstider. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete och möjlighet att vara med och bidra till att vår kommun växer och utvecklas. Vi är även stolta över att ha placerat oss på Karriärföretagens topp 50 över mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor i Sverige 2016.

I Oxelösund kan alla växa!
Utbildningsförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Oxelösunds elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Som medarbetare hos oss är du med och gör skillnad för våra elever, tillsammans bidrar vi till att varje elev utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och intressen.

Enhet
Ramdalsskolan är en F-6-skola med ca 370 elever. Från och med läsåret 2021/2022 är vi en F-7-skola och läsåret 2022/2023 en F-9-skola. Det finns stora ytor runt skolan som eleverna kan vara på när de har rast eller när vi har lektioner utomhus. I anslutning till skolan finns simhall, idrottshall och en stor idrottsanläggning. Vi har hög lärar- och ämnesbehörighet bland lärarna och har från hösten 2021 en satsning inom idrott och hälsa.
ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta på Ramdalsskolan med läsutveckling på grupp- och individnivå. Du använder metoder som är väl förankrad i forskning och bidrar med din kompetens i arbetslagen på lågstadiet.

Du kommer att ha ett nära samarbete med speciallärare, specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk där ni tillsammans arbetar övergripande med läs- skriv och språkutveckling.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör elevers läsutveckling i arbetslagsarbetet samt bidrar med din kompetens inom arbetet med kartläggning och bedömning. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare i svenska med behörighet i att undervisa årskurs F-3 eller speciallärare med inriktning mot läs- och skriv.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer, samt van att leda kollegor i utvecklingsarbeten.

Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling samt förstår vikten av att undervisningen ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder.

Du delar vår uppfattning om att vi som skola är till för eleven och att det innebär att vi måste anpassa oss efter varje enskild elevs förutsättningar, intressen och behov. Du ser det positiva i varje enskild individ och är övertygad om att alla har möjlighet att lära sig och att ditt bemötande som lärare är en av de viktigaste faktorerna till elevernas framgång.

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga egenskaper arbets- och initiativförmåga samt ansvarsfullhet och samarbetsförmåga.ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare 1-3

Lärare 1-3

5 mars 2021

Resurslärare

Resurslärare

5 mars 2021

Lärare FK - årskurs 3

Lärare FK - årskurs 3

5 mars 2021

Lärare i fritidshem och F-6 till Kulltorpsskolan F-6

Lärare i fritidshem och F-6 till Kulltorpsskolan F-6

5 mars 2021