Utbildningsledare/ förstelärare vuxenutbildning

Utbildningsledare/ förstelärare vuxenutbildning

Arbetsbeskrivning

Att arbeta inom vuxenutbildning är på flera sätt annorlunda än arbetet inom grund- och gymnasieskola. Här får du fokusera på det som skolarbete till större delen handlar om, undervisning, då de administrativa uppgifterna; rapportering och uppföljning kring vuxna elever är avsevärt färre än för de yngre. Arbetet i klassrummet skiljer sig också. 

Just nu sker en spännande utveckling inom Markaryds vuxenutbildning. Vi har sedan 2018 arbetat i en ny förvaltning (Arbetsmarknad och Integration) där vi tillsammans med andra verksamheter skapar möjligheter för vuxna att börja nya arbeten eller studier. Vårt mål är att göra övergången så smidig och tidseffektiv som möjligt för den enskilde. Mycket har hänt men mycket kvarstår att göra. Det är ett inspirerande och tacksamt arbete och våra ambitioner är höga. Många insatser samordnas i det här arbetet men utbildning är en av de kraftfullaste. Vi erbjuder dig stora möjligheter att göra skillnad och vara delaktig.  

Arbetsuppgifter
Tjänsten är 50/50 SFI-lärare och utveckling av SFI.

Gränsen mellan de bägge är glidande utifrån omvärldens krav på verksamheten.

Försteläraruppdraget kan sammanfattas i tre delar;


• Samordning:
Samordningsuppdraget innebär att skapa förutsättningar för aktörerna att samordna sina riktade elevaktiviteter.  
• Didaktisk och metodisk utveckling:
Uppdraget som 1:e lärare innebär att identifiera, visualisera och värdera olika sätt att lära ut. 
• Samverkan:
Samverkansuppdraget innebär att leda kollegiet i arbetet att tillsammans utveckla undervisningen.

Kvailifikationer 
Vi söker dig med lärarlegitimation och en god ledarförmåga. Som utbildningsledare ska du kunna leda och utveckla undervisningen inom SFI på ett organisatoriskt, metodiskt och didaktiskt sätt.

Inom kollegiet sker en ständig dialog kring hur vi ska bedriva vår undervisning. Du förväntas samla och styra den dialogen så att arbetet förs framåt.

Ett exempel är hur vi ska ta oss an uppdraget med ”Utbildningsplikt”. I Markaryd har vi ett tjugotal elever med utbildningsplikt.

Vi vill gärna veta hur du tänker kring ett sådant uppdrag och vilka möjligheter och utmaningar du ser i det här.

Beskriv kortfattat (max 1 A4).
(Föreställ dig att du är i den bästa av världar där det finns goda resurser, såväl material som personal)


• Organisation (personal, kompetens, schema)
• Metoder för undervisning.
• Läromedel och lärverktyg.

Skicka dina funderingar separat till [email protected]

Själva jobbansökan skickar du digitalt till kommunen via ansökningsformuläret i annonsen. 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/etableringsprogrammet/fragorochsvaromutbildningsplikten.25267.html#5.49ab090c166bfe4c19db2afe,5.49ab090c166bfe4c19db231e,5.49ab090c166bfe4c19db22ea

https://arbetsformedlingen.se/omoss/varverksamhet/styrningochresultat/aterrapportering/utbildningspliktfordeltagaremedkortutbildningietableringsprogrammet.4.76220699169bfc26b3fc097.html

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Markaryds kommun med tillträde enligt överenskommelse. Arbete dagtid. 

Sista ansökningsdatum är 2020-06-28. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!

Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande.

Fackliga företrädare kan nås via kommunens växel 0433-720 00.


Markaryds kommun i södra Småland på gränsen till Skåne är en välskött kommun med god ekonomi. Lånefinansieringsgraden är låg och bland annat har medel avsatts som fullt ut täcker kommunens framtida pensionskostnader. Markaryds kommun ligger för fjärde året i rad i toppen i Svenskt näringslivs undersökning om landets bästa företagsklimat. I Markaryd arbetar vi med ett tydligt medborgarperspektiv och samverkar i stor utsträckning tillsammans med den ideella sektorn och näringslivet i vårt utvecklingsarbete.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Markaryds kommun
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Liknande jobb


Utbildningsledare Barnspecialistundersköterskeutbildningen

Utbildningsledare Barnspecialistundersköterskeutbildningen

10 juli 2020

Utbildningsledare

9 juli 2020

8 juli 2020

7 juli 2020