Utredare

Utredare

Arbetsbeskrivning

Vi bedriver ledande forskning om marksystemet och är verksamma såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca 100 st anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik & jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning & vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder växtodlingsinfrastruktur. Inom grundutbildningen medverkar institutionen inom ca 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten sker med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål och med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är lokaliserade till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en utredare som kommer arbeta inom ett internationellt projekt ”Scenario modelling for assessing impacts of policy changes and socio-economic effects on ecosystem services of soils för stöd (SIMPLE)”. SIMPLE-projektet finansieras genom ett European Joint Partnership SOIL “Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils”, ett 5-årigt initiativ för att stödja främjandet av klimatsmart och hållbar bruk av åkermark i det europeiska jordbruket.

Utredaren kommer att vara ansvarig för socioekonomisk scenariomodellering och konsekvensbedömning av (i) minskning av gödselmedelsanvändningen enligt förslaget från Farm to Fork strategin, samt (ii) uppskattning av effekten av ökade gödselmedelspriser. Arbetet kommer att ske i nära samarbete inom ett europeiskt forskningskonsortium.

Kvalifikationer:
Vi söker en ambitiös utredare som siktar på att göra en karriär i en internationellt erkänd forskningsmiljö vid Institutionen för mark & miljö, SLU, Sverige.

Kandidaten som erbjuds tjänsten


• ska ha kandidatexamen i ekonomi.
• ska ha förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra uppgifter.
• ska ha flerårig erfarenhet av projektkoordinering.
• bör ha erfarenhet av att kommunicera med internationella forskare och organisatorisk förmåga.
• bör ha god förmåga i engelska båda i tal och skrift.

Vi kommer att lägga vikt vid personliga egenskaper, förmåga att arbeta i grupp, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 juni eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 januari 2023
  • Ansök senast: 13 februari 2023

Liknande jobb


14 mars 2023

6 februari 2023

Utredare energi och hållbarhet

3 februari 2023