Utredare med erfarenhet av samordning/koordinering i komplex miljö, Stoc...

Utredare med erfarenhet av samordning/koordinering i komplex miljö, Stoc...

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 4 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
För att säkerställa en ändamålsenlig anläggning med avseende på funktion, kostnad och förvaltningsbarhet behöver samverkan ske mellan projektet och linjeorganisationen. För projektets räkning avropas nu en konsult med uppgiften att stödja förvaltningarna i denna samverkan i rollen som facilitator i den gemensamma arbetsgruppen, vilket innebär att:

- på uppdrag av gruppledarna (en per förvaltning) facilitera gruppens arbete genom att planera, förbereda, genomföra och dokumentera arbetsmöten, samt vid behov workshops och andra möten.
- bevaka, organisera och följa upp ärenden i projektets ärendehanteringssystem samt initiera aktiviteter utifrån dessa.
- äga ansvar för arbetsgruppens actionslista och följa upp punkter på denna;
- stötta gruppledarna vid eskalering av frågor till beredningsgrupp och gemensamt ledningsmöte inför beslut eller vägval.
- bereda och förankra frågor från arbetsgruppen.
- hantera remisser inom trafikförvaltningen med koppling till projektet.
- tillse att material som efterfrågas av arbetsgruppens samlas in, sammanställs och tillgängliggörs för densamma, samt på eget initiativ ta fram kunskapsunderlag till nytta för gruppens arbete.
- genomföra och/eller skriva beställning på utredningar kopplade till uppkomna frågeställningar.
- identifiera gap och risker ur olika perspektiv exempelvis avseende ansvar, gränssnitt mot befintligt kollektivtrafiksystem och genomförbarhet, samt dokumentera riskerna i en risklista.
- till gruppledarna avrapportera framdrift i aktuella ärenden, risker och osäkerheter kopplade till samverkan samt ge förslag på risk- och osäkerhetsreducerande åtgärder.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda och självständigt genomföra utredningar och analyser inom området kollektivtrafik i tidiga skeden.
- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av planering av spårtrafiksystem.
- Konsulten ska ha relevant eftergymnasial utbildning.
- Konsulten ska ha minst 5 års relevant erfarenhet av roller som innefattar samordning/koordinering i komplex miljö.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Konsulten bör ha erfarenhet av att bereda beslutsärenden inom besluts- och investeringsprocesser i offentlig förvaltning. Ska redovisas i minst ett utfört uppdrag de senaste 5 åren.

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 augusti 2022
  • Ansök senast: 18 augusti 2022

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


Processledare

Processledare

2 oktober 2022

30 september 2022

29 september 2022

29 september 2022