Utredare vid Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetsbeskrivning

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din kunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland och det sydöstra civilområdet.Nu söker vi en eller flera utredare till Enheten för utredning och analys vid Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som vill vara med och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå.

Enheten för utredning och analys ansvarar bland annat för följande områden:

- Omvärldsbevakning och analys
- Strategisk verksamhetsplanering och uppföljning
- Verksamhetsutveckling och innovation
- Juridik inom området
- Utredningsarbete
- Rapportskrivning

Enheten tillhör Avdelningen Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som har som uppgift att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Verksamheten inom avdelningen styrs företrädesvis av förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nya verksamhetsområden kan tillkomma över tid utifrån nya regeringsuppdrag.

 

I dina arbetsuppgifter som utredare ingår att samverka med kommunala aktörer, statliga myndigheter och andra aktuella aktörer för att på olika sätt stödja dem i deras uppdrag i syfte att stärka aktörernas förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor. Tjänsten som utredare kräver förmåga att förstå, utreda och göra kvalitativa analyser utifrån olika metodologiska ansatser. Du ska kunna dra relevanta slutsatser och föreslå, strukturera, genomföra samt följa upp lämpliga insatser och åtgärder. Med ditt strategiska perspektiv ska du därefter kunna presentera resultat gällande komplexa förhållanden och dess effekter med ett enkelt och anpassat språk till olika målgrupper.

Du kommer även i rollen skriva rapporter och remisser samt framställa olika stödmaterial, till exempel metodstöd, både inom ramen för samverkan och i linje med arbetet att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för utvecklingen av avdelningens verksamhetsområden och inom ramen för uppdraget. Du kommer att medverka i och leda olika arbetsgrupper och utredningsuppdrag. Din roll kräver att du självständigt och med hög kvalitet kan arbeta med kvalificerad utredning. I arbetet ingår även att representera avdelningen vid vissa internationella kontakter samt möten. Vidare bidrar du vid kompetenshöjande insatser, så som föreläsningar och konferenser. Dina arbetsuppgifter kan komma att variera över tid utifrån nya regeringsuppdrag. 

 

Krav vi vill att du har:

- Akademisk examen från högskola/universitet om minst 180 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor
- Goda kunskaper i Officepaketet och är en van systemanvändare
- God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska
- Erfarenhet av någon form av kvalificerat utredningsarbete
- Förmåga att analysera frågor av komplex karaktär
- Vana av att framställa olika typer av skriftligt material som är språkligt korrekta

Meriterande:

- Forskat inom relevant område för tjänsten
- Har flerårig erfarenhet av arbete på strategisk nivå inom en eller flera statliga verksamheter
- Har erfarenhet av att genomföra sammanställningar, analyser samt presentationer baserat på kvantitativa data
- Har kunskap om och/eller erfarenhet av projekt- eller processledning samt erfarenhet av och förståelse för myndigheters roller, styrning och arbetssätt

 

Som person är du analytisk och har en förmåga att arbeta strategiskt med ett långsiktigt perspektiv inom flera olika verksamhetsområden. Du är strukturerad och metodisk och har en mycket god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete, vilket gör att du vid behov lätt kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga och kan väl knyta nya kontakter som förvalta befintliga. Du tar initiativ, är kreativ och arbetar självständigt. Du har ett flexibelt förhållningssätt och ser möjligheter i olika förändringar. Genom ditt prestigelösa och positiva förhållningssätt samt din nyfikenhet bidrar du både till en god arbetsmiljö och till att enheten når sina mål. För att lyckas i rollen som utredare behöver du ha en god förmåga att hitta balansen mellan att leverera god kvalitet och att hålla tidsplaner. Du är en god representant för myndigheten i såväl interna som externa sammanhang och den statliga värdegrunden samt Länsstyrelsen Östergötlands värdeord omtanke, respekt och kommunikation genomsyrar ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.  Placeringsort är Linköping. Länsstyrelsen arbetar med individuella distansavtal, vilket innebär en möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan om verksamheten tillåter. Tillträde sker snarast och efter överenskommelse.

Övriga villkor
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss på vår hemsida.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html

Vill du veta mer kontakta Enhetschef Isak Hjortzberg tel. 010-2235774. Fackliga företrädare för SACO är Magnus Roback, tel. 010-223 54 89 och för ST Nina Stenmark, tel. 010-223 53 04.

Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.se. Din ansökan ska ha inkommit senast den 16 juli, ange ref nr 9270.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enheten för analys och ansökan söker analytiker

Enheten för analys och ansökan söker analytiker

2 oktober 2023

Utredare Planering

2 oktober 2023