Utredningssekreterare

Arbetsbeskrivning

Stadskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation med 15 avdelningar och ca 270 medarbetare.Stadskontoret har utöver en samordnande och styrande roll även en serviceroll i förhållande till övriga förvaltningar i Malmö stad. Barn- och ungdomsavdelningens roll är att säkerställa att barn och ungdomar i Malmö ges likvärdiga förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling. Den kommunala verksamheten omfattar drygt 200 förskolor med ca 14 500 barn, 80 grundskolor med ca 23 000 elever samt 14 gymnasier med ca 8 600 elever.Till detta kommer även friskolor och enskilda förskolor. Du ingår i olika nätverk och arbetsgrupper som samverkar kring skolans kvalitets- och utvecklingsfrågor.Som utredningssekreterare på stadskontorets avdelning för barn och ungdom får Du en viktig roll i att verka för en positiv utveckling för Malmö stads skolor på en strategiskt övergripande nivå.Du har ansvar för att ta fram bra beslutsunderlag i olika frågor till kommunstyrelsen och medverkar till att ta fram strategi- och policydokument. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning och goda kunskaper inom den pedagogiska verksamheten.Flera års erfarenhet av projektledning, utvecklingsfrågor, omvärldsbevakning samt att driva och genomföra förändringsarbete.God datorvana och behärska svenska språket i tal och skrift.God kännedom om skolformernas olika villkor samt gärna ytterligare kunskap om andra verksamhetsområde som påverkar skolans utveckling.Vi ser också gärna att Du har erfarenhet av utrednings-, forsknings- och utvecklingsfrågor samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Sammanfattning

Liknande jobb