Utveckla kommunal ledning och styrning

Arbetsbeskrivning

En fråga om demokrati SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och skapar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar med frågor om, ekonomi och analys, statistik och nyckeltal, demokrati och självstyrelse samt ledning och styrning inklusive revision. ARBETSUPPGIFTER Sektionen för demokrati och styrning arbetar med stöd till utveckling av kommunernas och landstingens styrning och ledning. Projekt om resursfördelning, kommunala analyser, jämförelser och verksamhetsmål är exempel på pågående aktiviteter. För att svara upp mot utvecklingen och medlemmarnas behov behöver vi förstärka våra resurser inom området. Vi behöver intensifiera stödet till förtroendevalda i deras roll att företräda medborgare och att ansvara för en stor produktionsapparat där resurser måste hanteras effektivt. Arbetet innebär att tillsammans med medlemmarna utveckla, pröva och utvärdera olika metoder och arbetssätt som kan bidra till förbättring. Ett framgångsrikt arbete förutsätter samverkan och att medlemmarnas kompetens och kunskap tas tillvara. Den vi söker kommer att initiera, driva och medverka i projekt men också göra analyser, dokumentera och sprida erfarenheter. I arbetet ingår många resor. KVALIFIKATIONER Du ska ha relevant högskoleutbildning, tex med ekonomisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. Vi förutsätter att du har arbetat i en kommun eller ett landsting och att du har erfarenhet av planering och uppföljning i samverkan med förtroendevalda. För att du ska trivas hos oss ska du kunna ta egna initiativ och driva dina processer självständigt. Du samarbetar bra med andra och har ett konsultativt arbetssätt. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Sammanfattning

Liknande jobb


Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

21 mars 2023

21 mars 2023

Kommunvägledare

Kommunvägledare

20 mars 2023