Utvecklingsledare

Utvecklingsledare

Arbetsbeskrivning

Borås är Sveriges 13:e största kommun med nästan 114 000 invånare, strategiskt belägen mitt i Västsverige med 1,5 miljoner människor boende inom 10 mils radie. Borås balanserar mellan småstad och storstad. Staden är stor nog att rymma ett brett utbud av kultur, nöjen och service, men liten nog att ha allt inom bekvämt avstånd. Miljöar-betet är väl utvecklat och staden är även diplomerad som en Fairtrade City.

Borås har vuxit, miljöbalksområdet utvecklas och förändras hela tiden vilket medfört att både antalet miljöinspektö-rer antalet tillsynsområden ökat och behöver fortsätta öka. För att både medarbetare och chefer ska ha en bra arbetsmiljö, vara en attraktiv arbetsgivare och kunna arbeta effektivt är från och med 2020 förvaltningens miljötill-syn uppdelat på två avdelningar. Miljötillsynsavdelningarna ansvarar för stadens myndighetsuppdrag inom miljötill-syn och båda avdelningarna arbetar med inom både hälsoskydds- och miljöskyddsområdena.

Som utvecklingsledare förväntas du samordna den brottsförebyggande tillsynen. Målet med tillsynen är att motverka fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet. Detta gör du som utvecklingsledare genom att planera och samordna tillsynen med flera avdelningar på Miljöförvaltningen, med andra förvaltningar i Borås Stad och med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Polisen. Du blir spindeln i nätet som håller ihop arbetet! Du kommer att delta vid flera olika tillsynsinsatser samt hantera beslutsskrivning och eventuella överklagningar.

Uppdraget innebär att du tillsammans med avdelningscheferna för områdena miljötillsyn, livsmedel, alkohol och tobak säkerställer den brottsförebyggande tillsynen i behovsutredning, tillsynsplaner, uppföljning, utvärdering, analys och inte minst vidareutveckling. I uppdraget ingår att utveckla och vidmakthålla nätverkande med andra statliga och kommunala tillsynsmyndigheter. Du är direkt underställd förvaltningschefen och tillhör staben på miljöförvaltningen.


Vi söker dig som har högskoleutbildning inom juridik eller samhällsvetenskap med miljöinriktning, naturvetenskap, miljövetenskap eller likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete på strate-gisk nivå, och av att leda andra utan att vara chef.

Du ser samarbete som en viktig faktor för framgång och genom din kompetens och en god dialog inger du förtroende och skapar goda relationer i alla dina kontaktytor. Du driver självständigt ditt arbete i nära dialog med Miljöförvaltningen, internt i Borås Stad samt på nationell nivå. Du har förmågan att klokt navigera i en komplex kontext. Du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift och du är med lätthet föredragande i olika sammanhang. Du arbetar proaktivt, innovativt och på en övergripande strategisk nivå och utgår från vad verksamheten behöver för att nå de övergripande målen.

Uppdraget ställer höga krav på analysförmåga och helhetssyn. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt enga-gemang och entusiasm för ditt arbete.

Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse till berörda chefer. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv och du kan anpassa andras idéer till vår verksamhet.
Erfarenhet av likvärdigt arbete är meriterande och stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Borås Stad
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 maj 2021
  • Ansök senast: 6 juni 2021

Besöksadress

Se vår hemsida www.boras.se
None

Postadress

Stadsdelsförvaltningen Öster
1490, 50180

Liknande jobb


15 september 2021

Miljöutvecklare (vikariat) sökes av Göteborgs Spårvägar

13 september 2021

13 september 2021