Utvecklingsledare Staben Uppdragsavdelningen

Utvecklingsledare Staben Uppdragsavdelningen

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Socialförvaltningen och uppdragsavdelningen:
Socialnämndens ansvarsområde omfattar individ- och familjeomsorg samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.
All myndighetsutövning och beställning av tjänster är samlad i en gemensam uppdragsavdelning, med ca 170 medarbetare.
Uppdragsavdelningen utreder behov, fattar beslut och beställer insatser av kommunens egenregi eller av externa utförare och har det ekonomiska ansvaret i förhållande till socialnämnden.
I ansvaret ingår uppföljning på så väl individ som verksamhetsnivå. I avdelningens uppdrag ingår att analysera och belysa framtida behov av nya verksamheter och utveckling av verksamheterna.
Avdelningen består av åtta enheter inriktade mot olika målgrupper: LSS/psykiatri, äldre, försörjning/arbetsmarknad, missbruk och barn o familj.
Avdelningen har också en gemensam stabsfunktion.
Just nu pågår en utvecklingsresa inom Socialförvaltningen, där vi nu är igång att ta flera steg mot en mer hållbar socialtjänst i Varberg.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en utvecklingsledare med inriktning mot äldre. Uppdraget som utvecklingsledare är att arbeta för en god kvalité i verksamheten vilket innebär att arbeta strategiskt, med planering, utveckling, omvärldsbevakning samt uppföljning och utvärdering. Som utvecklingsledare är du delaktig i förvaltningens arbete med att analysera och belysa framtida behov av nya verksamheter och utveckling av verksamheterna. Utredningsarbete på övergripande nivå och beslutsunderlag till och utveckling av verksamheterna. Utredningsarbete på övergripande nivå och beslutsunderlag till Socialnämnden ingår i uppdraget.

I staben ingår förutom tre utvecklingsledare, avtalsutvecklare, verksamhets controller, utvecklare IT, lokalstrateg, administratörer och tillståndshandläggare. Avdelningschefen är din närmsta chef. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetscheferna och utvecklingsledarna på enheterna.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdigt
• Lång erfarenhet av socialtjänst, god allmän kunskap inom det sociala området samt erfarenhet av myndighetsutövning
• God kunskap i gällande lagar och förordningar

För att lyckas i rollen som utvecklingsledare behöver du ha god samarbetsförmåga och vara en stabil person som kan arbeta självständigt och flexibelt.
Du behöver också vara analytiskt och kunna se såväl detaljer som helhet samt sambanden däremellan.
Du är noggrann och strukturerad och van vid att uttrycka dig i tal och skrift.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. . Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Sammanfattning

Liknande jobb


27 januari 2022

Avdelningsföreståndare till flickavdelningen Ängadal

Avdelningsföreståndare till flickavdelningen Ängadal

27 januari 2022

27 januari 2022