Utvecklingssamordnare till sektionen för boendeadministration

Utvecklingssamordnare till sektionen för boendeadministration

Arbetsbeskrivning

Ref: 20230391

Arbetsuppgifter 
Som utvecklingssamordnare kommer du att framför allt att fokusera på de alltmer komplexa boendeplaceringar som Bokningscentralen står inför, där socialtjänstens målgrupp går mot klienter med en bredare problematik inom missbruk och psykisk ohälsa. Du arbetar nära kollegorna inom sektionen, men har även mycket samarbete med socialsekreterarna som utreder och beslutar om bistånd till boende, Malmö stads interna boenden samt externa boendeleverantörer både inom ramavtal och de där staden direktupphandlar boendeplatser. Inför och under placeringar stöttar du verksamheten i att tolka avtalsvillkor korrekt och för en dialog mellan socialsekreterare och leverantörer.

För att kunna stötta dina kollegor är du väl insatt i de processer som gäller vid boendeplaceringar och tecknande av avtal samt håller dig uppdaterad inom de aktuella ramavtal som förvaltningen använder. Dina arbetsuppgifter omfattar också att uppdatera och utveckla processer och rutiner. 

I uppdraget ingår även att samordna arbetsuppgifter på Bokningscentralen, stötta upp kollegorna i mer komplexa placeringar och vara ett stöd i arbetet som rör direktupphandlingsuppdraget. I arbetet ingår även internt utvecklingsarbete samt ett uppdrag att företräda bokningscentralen i externa möten. 

Du kommer att erbjudas ett anpassat introduktionsprogram samt möjlighet till löpande handledning av sektionschef. Rollen är ny och kommer att utvecklas utifrån verksamhetens behov.

Kvalifikationer
Krav:


• Avslutad högskoleutbildning inom samhälls- eller beteendevetenskap om minst 180 hp eller annan likvärdig utbildning, enligt arbetsgivarens bedömning
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av att arbeta i en samordnande roll, exempelvis som projektledare eller som team/gruppledare
• Erfarenhet av arbete som inneburit samarbete och samverkan med såväl interna som externa parter
• Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God svenska i såväl tal som skrift

Meriterande:


• Erfarenhet av arbete med boendefrågor inom socialtjänsten
• Kunskap och/eller erfarenhet av arbete och upphandlingsprocesser utifrån gällande LOU-lagstiftning
• Erfarenhet av arbete som inneburit att du handleder andra
• Kunskap och/eller erfarenhet av arbete kopplat till arbete som rör digitaliseringsprocesser

Som samordnare har du många kontakter, både internt och externt. Därmed är det av stor vikt att du har en god förmåga och trivs med att skapa och bibehålla goda relationer och nätverk, samarbeta och är utåtriktad i sociala sammanhang. Arbetet ställer krav på en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift samt att du är lyhörd inför vad gruppen behöver i kombination med att du har en god förmåga att överblicka och skapa en helhetsbild och sedan prioritera i samråd med chef eller självständigt beroende på fråga eller arbetsuppgift. 

Du har god förmåga och vana av att planera och strukturera ditt arbete men uppdraget kräver också att du har en god förmåga och trivs med ett arbete som innebär att du ibland, snabbt behöver prioritera om och stötta upp i plötsliga eller komplexa ärenden. Du har en god analytisk förmåga, är snabb när det kommer till att ta till dig ny information, föra en dialog och vid behov fatta välgrundade och rättssäkra beslut. Du är kreativ och lösningsfikuserad i ditt arbetssätt och har ett väl grundat intresse av att bidra när det kommer till vårt arbete med utvecklingsfrågor.  

Om arbetsplatsen
Boendeadministration är navet i boendeplaceringar av hemlösa personer och sektion består av både Bokningscentralen och en del som har i uppgift att hantera matchning av de sociala andrahandskontrakten samt fakturahantering, sektionen ingår i avdelningen Boende, tillsyn och service.

Bokningscentralens huvuduppgift är att boka boendeplatser till ensamstående och familjer som är hemlösa på uppdrag av socialtjänsten samt att ansvara för kvalitetsuppföljning av de verksamheter och boenden som Malmö stad anlitar. Boendebokningarna består av interna bokningar, avrop från ramavtal och undantagsvis direktupphandlingar. Sektionen arbetar även med att kvalitetssäkra de externa boendena samt matchning av klienter till sociala andrahandskontrakt. Sektionen består i nuläget av 14 medarbetare och en sektionschef. I och med denna rekrytering utökas sektionen med ytterligare en tjänst i syfte att stärka upp med ytterligare kompetens och samordning i arbetsgruppen.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.


Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid, 12 månader
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Intervjuer är planerade em 10/3 samt heldag 13/3. 

Det förekommer ibland arbete efter schemalagd arbetstid då verksamheten hanterar akuta ärenden som måste slutföras. Avtalsenlig ersättning gäller vid dessa tillfällen och verksamhetens mål är att struktur och förutsägbarhet ska råda för att värna om arbetsmiljön och våra medarbetare.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.

Kontaktpersoner på detta företaget

Chef Anders Färemo

Sektionschef Annelie Friberg
040-34 96 60
IT-samordnare Ann-Charlotte Malmros

Rekryteringskonsult Johanna Andersson

Stabs- och ekonomichef Jörgen Jepson
040-341446
Controller Madeleine Spjuth
040-342164
HR-chef Pernilla Hedin
0734-26 44 63
Sektionschef Cecilia Wenster
040-34 55 77
Sektionschef Therese Törnkvist
040-34 63 54
HR-konsult Arber Jashari
0768-91 60 98

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 februari 2023
  • Ansök senast: 7 mars 2023

Besöksadress

August Palms plats 1 20580 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Förste socialsekreterare vuxenenheten

Förste socialsekreterare vuxenenheten

22 mars 2023