UX-designer

Arbetsbeskrivning

Envoi söker en Användbarhetsarkitekt UX-designer konsult till ett uppdrag i Stockholm. omfatning: 100% från 17-Feb-2020 till 31-Dec-2021

Uppdragsbeskrivning:

Nytt IT stöd Valadministration är ett projekt vars syfte är att utveckla Sveriges Valadministration och tillhörande IT-stöd. Systemet utvecklas på kundens nyaste tekniska plattform som är en openshift plattform där vi bygger microstjänster i en devops miljö. Projektet har som mål att dess resultat ska användas i genomförandet av allmänna val 2022.

Arbetsbeskrivning:
Vi söker en driven och erfaren interaktionsdesigner som ska fortsätta det arbete som påbörjats beträffande designa struktur, interaktion och skapa grafisk design för Valmyndighetens nya valadministrationssystem. För oss är det viktigt att ha god förståelse för användarna och att kunna se problem och lösningar ur olika synvinklar. Fokus kommer ligga på att lösa gränssnittsfunktionalitet och flöden på ett användarvänligt sätt där WCAG 0.2 och EU:s riktlinjer är ledande. Vi har teambaserat arbetsätt, i nära kontakt med beställare och de som ska använda systemet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Konceptdesign, interaktionsdesign och grafisk design. Ansvara för att produktens gränssnitt skapar de effekter användaren förväntar sig i olika situationer.
- Ledning av möten och workshopar, och att presentera lösningar och koncept inom projektteam och för intressenter. Kartläggning av verksamhetens och målgruppernas behov. Flöden och vyer presenteras löpande i Axure.
- Jobb i team och självständigt i utvecklingsprojekt. Nyttja egna praktiska erfarenheter av metoder för användarcentrerad systemutveckling och verktyg för visualisering av koncept och gränssnittsförslag.
- Arbeta i nära samarbete med alla kravhanterare, utvecklare och testare samt processägare på Valmyndigheten.
Ange i punktform de kompetens och erfarenheter som efterfrågas och ska innehas av resursen.- Kunna planera och strukturera sitt arbete löpande är av stor vikt.
- 5 års erfarenhet av konceptdesign, interaktionsdesign, användarstudier och användartester (från alla faser från planering till analys) samt utveckling av IT-system.
- 5 års erfarenhet av mycket god erfarenhet att hålla möten och workshopar, och att presentera lösningar och koncept inom projektteam och för intressenter
- 5 års erfarenhet av att strukturerat arbete med krav genom att samla och dokumentera krav från fokusgrupper eller andra liknande grupper
- 5 års erfarenhet av att leda UX design projektmedlemar i agila och användarfokuserade utvecklingsprojekt och uppdrag med goda resultat
- 5 års erfarenhet av praktisk erfarenhet av relevanta verktyg (t.ex Axure, Sketch, Balsamiq, Invision)


För att konsulten ska bli framgångsrik bör denne:

- Ha en god förmåga att uttrycka sig i det svenska språket, vad gäller både i tal och i skrift
- Ha god erarenhet av och jobbat enligt Scrum eller annan liknande agil arbetsprocess
- Ha erfarenhet av Jira och Confluence
- Ha erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt, gärna i samverkan med andra myndigheter.
- Ser sin uppgift i uppdraget som både ledande och stödjande.
- Kunna agera mentor till Skatteverkets personal och kunna skapa handledningar och annat material som kan bidra till att höja kompetensnivån hos Skatteverkets personal.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Envoi AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 februari 2020
  • Ansök senast: 23 juli 2020

Liknande jobb


UX-Designer till SSG i Sundsvall

UX-Designer till SSG i Sundsvall

7 maj 2021

5 maj 2021

UX/UI Software Designer

UX/UI Software Designer

3 maj 2021