Vaktmästare

Arbetsbeskrivning

Franska Skolan Göteborg är en mindre svensk friskola fsk - åk 9 med totalt ca 380 elever belägen i centrala Göteborg på två närbelägna gatuadresser. Skolan har fransk profil vilket innebär att alla elever läser franska som modernt språk. Övrig undervisning sker på svenska. Huvudman är Medborgarskolan Region Väst som huvudman, som är en icke vinstdrivande ideell förening.


Skolan har engagerade elever, föräldrar och personal och stort vikt läggs vid vår värdegrund, familjära anda och skapandet hög kvalitet i allt gällande elevernas skolgång.


Vi söker nu en vaktmästare till vårt ena skolhus. Arbetsuppgifterna består av att se till att skolfastigheten hålls i gott skick och att fastighetens funktioner fungerar. Det är viktigt att du är både händig samt har förmågan att själv se vad som behöver göras. En del arbetsuppgifter förväntas du själv vara kapabel att lösa, medan andra åtgärdas genom att felanmälningar görs/ hantverkare rings in. Det är skolans vaktmästaren som sköter dessa externa kontakter. Att du som söker trivs med att ha barn och ungdomar omkring dig är också väsentligt, då arbetsplatsen är en skola för ca 190 elever i åk 6-9. Vissa skolrelaterade arbetsuppgifter kan förekomma, så som hantering av elevskåp och nycklar.


Det är också väsentligt att du har förmågan att samarbeta, då jobbet innebär tät kontakt och samarbete med skolpersonalen.

Sammanfattning

Postadress

Landalagången 3
Göteborg, 41130

Liknande jobb


Skolvaktmästare

Skolvaktmästare

26 maj 2021

Vaktmästare med samordningsansvar till Campus, Stockholm

24 maj 2021

Vaktmästare till Campus, Stockholm

24 maj 2021

24 maj 2021