Välkommen till Solnas barngrupp!

Välkommen till Solnas barngrupp!

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Solnas barngrupp!

Om arbetsplatsen

Barn- och ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn 0-20 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i sex grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp barn 0-12 år, utredningsgrupp ungdom 13-20 år, placeringsgrupp, öppenvård och familjerätt som är gemensam med Ekerö och Sundbyberg. 

Utredningsgruppen barn 0-12 år söker nu två vikarier då två kollegor ska gå på föräldraledighet. Utredningsgruppen är en kompetent, kreativ och trevlig arbetsgrupp som består av 16 socialsekreterare. Många av handläggarna i gruppen har flerårig erfarenhet av utredningsarbete och flera har även annan erfarenhet av socialt arbete. Gruppen är indelad i två mindre grupper med varsin sektionschef och du kommer att ha din tillhörighet i en av dessa grupper.

Vad innebär arbetet?

Som socialsekreterare kommer du att utreda barns behov och föreslå samt följa upp insatser. Vi är två handläggare som arbetar tillsammans i utredningsarbetet och när det finns barn och tonåringar i samma familj samarbetar handläggare i barn- och ungdomsgruppen. Arbetet bedrivs enligt SoL, LVU och i övrigt gällande lagstiftning. Utredningsgruppen har tillgång till metodstödjare som stöttar nya handläggare i introduktionen och samtliga handläggare i utredningsarbetet. Alla handläggare har eller ska gå utbildning i Signs of Safety och flera har gått fördjupningsutbildning. Gruppen har även handledning i Signs of Safety, som en del i implementeringen. Utredningsgruppen arbetar i team i de respektive grupperna där den ena gruppen tar emot nya ärenden under en period på åtta veckor och vice versa. Detta för att skapa en förutsägbarhet i arbetet och få en period av återhämtning när man inte behöver ta nya ärenden.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har socionomexamen och är intresserad av att utveckla socialt arbete och då främst barnavårdsutredningar i samverkan med personal med annan kompetens. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av socialt arbete och arbete med målgruppen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning. Vi erbjuder dig ett gott kompetensutbyte i form av erfarna kollegor, tillgänglig arbetsledning, metodstöd, handledning och utbildningar. Vi har även en väl utarbetad introduktion för nyanställda. Vi värdesätter dig som är stabil, strukturerad och har en empatisk förmåga. Vi värdesätter också god samarbetsförmåga och helhetssyn. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder

Vi tillämpar semesterväxling och årsarbetstid där du har möjlighet att planera din arbetstid i samråd med din chef. Vi erbjuder extern handledning och individuell lön. Vi har friskvårdspeng om 1.500:- per år. Arbetsplatsen är belägen på Englundavägen i Solna Business Park.

Mer information och ansökan

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Eva Rinaldo, telefon 08-746 34 07, eller Camilla Ödquist, telefon 08-746 34 09 sektionschefer utredningsgruppen barn.

Anställningen är ett vikariat på 1 år och tillträde sker efter överenskommelse. Intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2020.

Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.                                 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 

 

 


I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.

Sammanfattning

 • Arbetsplats: Solna Stad
 • 1 platser
 • Tillsvidare
 • Heltid
 • Fast månads- vecko- eller timlön

Liknande jobb


23 juli 2020

Socialrådgivare

Socialrådgivare

13 juli 2020

SiS söker en placeringshandläggare för tidsbegränsat uppdrag

SiS söker en placeringshandläggare för tidsbegränsat uppdrag

3 juli 2020

29 maj 2020