Vårdenhetschef till läkargruppen VO Anestesi, Gävle

Vårdenhetschef till läkargruppen VO Anestesi, Gävle

Arbetsbeskrivning

VO Anestesi bedriver högkvalitativ anestesi-, operations-, intensiv- och uppvakningsvård där även smärtcentrum samt sterilcentral finns. Med verksamhet i både Gävle och Hudiksvall ger vi service till samtliga opererande verksamheter inom Region Gävleborg och genomför såväl planerade som akuta åtgärder av personal specialiserad inom An-Op-IVA. Vi är ett välfungerande, ISO-certifierat verksamhetsområde med gott samarbete över länet. Inom verksamhetsområde Anestesi arbetar totalt 450 medarbetare och omfattar förutom verksamhetschefen, 14 vårdenhetschefer i linjefunktion, två lokalt ansvariga driftchefer, vårdutvecklare, kvalitetssamordnare, läkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och chefssekreterare. Vi är stolta över vår verksamhet och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.

Läkargruppen består av drygt 30 läkare med en bred kompetens. Arbetspanoramat är brett inom anestesi, operation och intensivvård. Vi har även smärtverksamhet med smärtläkare som läkarchefen ansvarar för. Gruppen tar ett stort ansvar och är delaktiga i verksamhetens alla delar. Vi har medicinskt ledningsansvariga för enheterna. Det finns studierektor för utbildningsläkarna.

ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i verksamhetsområdets chefsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom verksamhetsområdet. I uppdraget som vårdenhetschef ingår bland annat ledningsansvar för enhetens personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet, verksamhetsutveckling och samverkan med andra chefer. Du har vidare ett arbetsgivaransvar inom de områden som regleras av lagar och förordningar.

Som vårdenhetschef arbetar du med en engagerad läkargrupp med stark lagkänsla. Du har som chef stora möjligheter att snabbt verkställa förbättringsarbeten. Utveckling, vetenskapliga diskussioner och viljan att applicera vetenskapen i det praktiska arbetet genomsyrar hela verksamhetsområdet och arbetsgruppen.

Tjänsten ger dig möjlighet att ta gemensamt ansvar för hela verksamheten tillsammans med övriga chefer.

Du är också ansvarig för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling och du säkerställer ett gott samarbete med övriga chefer och kollegor för att lyckas.

Tjänsten kan om önskas kombineras med kliniskt arbete på 25%.

Som chef och kollega erbjuder vi dig
• trivsam patientfokuserad miljö
• goda utvecklingsmöjligheter
• ett gott samarbete med övriga i chefs- och stabsfunktion inom VO anestesi.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida:
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är samarbetsinriktad och arbetar för att främja en god atmosfär i grupprocessen genom att dela med dig av dina kunskaper och information. Du är en person med en förmåga att vara lugn, samlad och positiv under påfrestningar och förblir fokuserad på uppgiften. Du strävar efter att uppnå resultat och målsättningar. Du gillar utmaningar och vill jobba för framtiden och kan se bortom konventionella och etablerade tillvägagångsätt. Du är lyhörd för andras idéer och tar tillvara på allas kompetens så att medarbetarna och verksamheten utvecklas.

Vi lägger stor vikt vid ett ledarskap i samverkan då grunden för oss är ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient.

För att lyckas krävs det att du
• har en högskoleutbildning
• har flerårig erfarenhet som chef.

Vi ser det som meriterande om du har högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Har du förändringsledningsbakgrund ser vi även det som meriterande för tjänsten.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.
Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Hälso- och sjukvården har cirka 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vi vill ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att erbjuda högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling ökar vi attraktionskraften för vår region. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Gävleborg, VO Anestesi
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 september 2021
  • Ansök senast: 3 oktober 2021

Liknande jobb


Vårdenhetschef avdelning 27 Infektion

Vårdenhetschef avdelning 27 Infektion

1 juni 2023

Enhetschef till Sjuksköterskeenheten

Enhetschef till Sjuksköterskeenheten

31 maj 2023

Enhetschef till enhet Gastro och Uro i Malmö

Enhetschef till enhet Gastro och Uro i Malmö

30 maj 2023