Vårdenhetschef till Psykosmottagningen Gästrikland

Vårdenhetschef till Psykosmottagningen Gästrikland

Arbetsbeskrivning

Hos oss får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet med goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en god arbetsmiljö. Vi bygger för framtiden och satsar mer än en miljard kronor i nya och bättre lokaler. Vår värdegrund; respekt och ödmjukhet, öppenhet och ärlighet och professionalism och ansvar kännetecknar vår verksamhet.

Vuxenpsykiatrins uppdrag är att bedriva en kunskapsbaserad, likvärdig och tillgänglig psykiatrisk specialistvård för länets vuxna innevånare med svår psykisk sjukdom. Verksamhetsområdet är i antal anställda ett av de större verksamhetsområdena inom Hälso-och sjukvården i Region Gävleborg, med drygt 500 medarbetare och totalt 74 vårdplatser för heldygnsvård fördelade på tre avdelningar i Gävle och två avdelningar i Hudiksvall samt öppenvårdsmottagningar i Sandviken, Gävle, Södra- och Norra Hälsingland. Utöver det ingår också beroendeverksamheterna i Vuxenpsykiatrins uppdrag.

I ledningsgruppen arbetar vi tillsammans, men med olika delar för att uppnå verksamhetens mål och utvecklas i linje med den riktning vi tagit ut. Vi har ett väldefinierat åtagande mot våra patienter, där sammanhållna processer, kunskapsbaserade metoder, brukarinflytande, meningsfullhet och arbetsglädje är väsentliga delar och vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs för att uppnå de uppsatta målen. Vi strävar efter att kunna erbjuda våra medarbetare en tydlighet avseende kompetensutveckling och karriärvägar och vi eftersträvar ett samlat och likvärdigt långsiktigt rekryterings- och bemanningsarbete.

Inom vuxenpsykiatrin pågår just nu flera utvecklingsarbeten, bland annat ser vi över chefers förutsättningar och arbetsmiljö. Att säkerställa ett färre antal medarbetare per chef hoppas vi ska möjliggöra ett mer närvarande och behovsanpassat ledarskap, där vårdenhetscheferna också har möjlighet att regelbundet delta i det kliniska arbetet på enheten.

Vi etablerar en ny öppenvårdsenhet för psykosvården i Gästrikland. Enheten kommer att ha ca 18 medarbetare lokaliserade i Gävle och Sandviken, med olika professioner som skötare, sjuksköterskor, läkare, kurator, sekreterare och psykolog.

Mottagningens uppdrag innefattar strukturerad diagnostik, vård och behandling för patienter med psykossjukdom som är 18 år och äldre. Verksamheten bygger på teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, socionomer och arbetsterapeuter där Socialstyrelsens riktlinjer är vägledande för hela vårdplaneringen och dess genomförande.

Psykosmottagningens verksamhetsidé bygger på en sammanhållen vård kring den enskilde patienten vilket ställer krav på ett medvetet och utvecklat samarbete mellan såväl den öppna som slutna vården liksom med andra vårdgivare/samhällsinstanser, mellan olika yrkeskategorier och naturligtvis patienten själv och dennes anhöriga. Vidare är samverkan med psykosvårdens heldygnsvård viktig utifrån både patientsäkerhet och kvalitet.

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med Experis.

För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Marjo Carlson, 070-377 06 64, marjo.carlson@se.experis.com.

ARBETSUPPGIFTER
Som ett led i att skapa ett mer närvarande och behovsanpassat ledarskap, söker dig som vill leda och utveckla psykosöppenvården i Gävleborg i enlighet med nationellt vård- och insatsprogram för psykosvård.

Din arbetsplats är förlagd på de två orterna Sandviken och Gävle. Du förväntas utgöra en sammanhållande länk mellan de två arbetsplatserna och främja en gemensam plattform och "vi" känsla.

Du är engagerad och behåller patientfokus, dina arbetsuppgifter består av såväl traditionella chefsuppgifter som personalfrågor, arbetsplatsträffar, rekrytering osv till mer specifika som tex att du förväntas att aktivt ingå i olika styr- och utvecklingsgrupper.

En stor utmaning för tillträdande vårdenhetschef är implementering av befintligt vårdprogram kopplat till beroende, då den snabbast växande patientgrupp inom vår verksamhet består av patienter som lider av samsjuklighet.

Samverkan är en viktig del av arbetet då vi strävar efter sömlösa övergångar för våra patienter, vilka ofta har stöd från flertalet aktörer, tex slutenvård eller socialtjänst.

Som vårdenhetschef ingår du i Vuxenpsykiatrins ledningsgrupp, där du representerar din enhet, men även tillsammans med övriga vårdenhetschefer förväntas ta ett större övergripande ansvar för helheten av vår verksamhet.

Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 2020-12-14.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med Universitets- eller Högskoleexamen.

Erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande.

Intresse för ledarskap är ett absolut måste och gärna erfarenhet och utbildning likaså. Du förväntas att leda verksamheten i enlighet med Region Gävleborgs riktning av kunskaps- och tillitstyrning.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef till Vårdcentralen Limhamn

Enhetschef till Vårdcentralen Limhamn

28 april 2021