Vattenhandläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden.
Vår vision är ” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland”.


Länsstyrelsen söker tre vattenhandläggare till vattenfunktionen på Avdelningen för miljö.
Arbetsuppgifter
Vattenförvaltning
Du kommer att delta i arbetet med vattenförvaltningen på uppdrag av Vattenmyndighetens kansli. Exempel på arbetsuppgifter är kartläggning och analys, framtagande av åtgärdsplaner, revidering av statusklassningar och motiveringstexter för statusbedömningar och miljökvalitetsnormer samt uppdatering av tidigare framtagna åtgärdsunderlag. Ditt fokus kommer att vara grundvatten och fysisk påverkan i ytvatten. Du kan komma att delta i ett LIFE IP-projekt som rör dessa frågor.

Vattenverksamhet
Vissa vattenverksamheter är anmälningspliktiga och hanteras av Länsstyrelsen. Detta kommer att ingå i dina arbetsuppgifter. I uppgifterna ingår även prövning av tillståndspliktig vattenverksamhet. I samband med domstolsprövningar ska du delta i samråd, föredra beslut om miljöpåverkan och yttranden till mark- och miljödomstol samt delta i huvudförhandling. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Detta innebär att du kontrollerar att lämnade tillstånd och villkor följs och följer upp klagomål.

Förutom kännedom om lagstiftning och vattenverksamhet är det viktigt att kunna samverka med andra enheter inom Länsstyrelsen. Verksamheten kan påverka biotopskydd, strandskydd, kulturlämning, fiske, underhåll av kraftstationer eller annat intresseområde.

Åtgärdsprogram för hotade arter i vatten
Länsstyrelsen arbetar med länets förvaltningsplan för flodkräfta, som är en av våra mest hotade vattenlevande arter. Samverkan med berörda fiskerättsägare är centralt för att skapa en trygg framtid för flodkräftan. Du kommer att planera och genomföra arbetet tillsammans med kollegor i vattenfunktionen. Även arbetet med andra hotade vattenarter kan bli aktuellt.

Miljöövervakning
I tjänsterna ingår att samordna genomförandet av det regionala miljöövervakningsprogrammet. Arbetet omfattar provtagning av vatten och olika biologiska undersökningar i vatten, såsom t ex elfiske och nätprovfiske.

Kvalifikationer
I din ansökan vill vi att du beskriver hur du uppfyller nedanstående krav:Högskoleutbildning med lämplig vattenrelaterad utbildning (t ex hydrolog, geovetare, agronom, civilingenjör)Arbetslivserfarenhet från arbete med vattenfrågorErfarenhet av att arbeta med GISMycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera frågor i både tal och skrift i stora och små grupperLätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla kontakterFörmåga att strukturera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sättB-körkort 

Nedanstående kompetens är meriterande för tjänsterna. Du bör i din ansökan framhålla hur du uppfyller önskemålen.

God kännedom om ramdirektivet för vatten.God kännedom om lagstiftning avseende vattenverksamhetGod kännedom om vattenfrågor och vattenverksamhet kopplat till ett samhällsperspektivUtbildning i eller erfarenhet av hydrauliska/hydrologiska beräkningarUtbildning i elfiske

 

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, där framför allt förmågan till samarbete och samverkan är viktig.

 Tjänster
Vi söker tre handläggare. Två av tjänsterna är heltid, varav den ena är tillsvidare och den andra är visstid under hela 2017 med möjlighet till förlängning. Den tredje tjänsten är 6 månaders visstidsanställning (heltid i perioder). Alla tjänsterna är med start snarast möjligt.

Vilka arbetsuppgifter som ingår i vilken tjänst kommer att avgöras beroende på kompetensprofil hos de sökande.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi sätter värde på de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten.

Vill du veta mer kontakta Ina Barkskog, samordnare vattenfunktionen, Avdelningen för miljö, telefon 073 800 51 92. Fackliga företrädare är Anna Onsten Molander, ST och Pernilla Börjesson, SACO-S. De når du via vår växel på telefon 010 – 224 90 00.

 

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2017

 

Vi undanber oss vänligen alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


12 april 2021

22 mars 2021