Vattenrådgivare

Vattenrådgivare

Arbetsbeskrivning

Vi söker en medarbetare till tjänsten som vattenrådgivare till vårt kontor i Kalmar.
Vattenrådgivare
Vårt lantbruksteam i Kalmar har rådgivare inom växtodling, ekonomi, bygg och miljö. Som en medarbetare i vårt lantbruksteam arbetar du, som vattenrådgivare, under eget ansvar i ditt område och har samtidigt kontinuerlig kontakt med övriga i teamet. Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi på Hushållningssällskapet har en oberoende roll. Oberoendet skattas högt av våra uppdragsgivare, som huvudsakligen finns inom den gröna näringen.
I Kalmar län har vi ett stort behov av att klimatanpassa lantbruket efter de senaste åren av torka och vattenbrist. Här har du en möjlighet att hjälpa företag inom den gröna näringen att ta fram ritningar för bevattningsdammar och olika former av våtmarker samt att vara behjälplig under ansökningsprocesserna till dessa.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö, med möjlighet till balans mellan arbete och fritid, delaktighet och erfarenhetsutbyte med andra kollegor. På Hushållningssällskapet arbetar vi med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet.
I rollen ingår:
- att ha direktkontakt med företag i länet
- anmälan om vattenverksamhet
- tillståndsansökan för vattenverksamhet (inklusive miljökonsekvensbeskrivning)
- bedöma lämpliga placeringar på våtmarker och bevattningsdammar
- skapa ritningar för våtmarker och bevattningsdammar


Detta är en möjlighet för dig som har:
- utbildning som agronom, limnolog, biolog eller civilingenjör inom miljö- och vattenteknik eller motsvarande
- erfarenhet av att göra ritningar för våtmarker och bevattningsdammar
- erfarenhet av att göra ekonomiska beräkningar inför byggnation
- erfarenhet av CAD-program


Det är en fördel om du har:
- kunskap om kostnader förknippade med bevattning och bevattningsutrustning
- kunskap om vattenuttagets påverkan på miljön (grundvattennivåer, biologisk mångfald, fisk etc.)
- kunskap om olika grödors behov av bevattning
- kunskap om vattenflöde och vattenbudgetar


Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 30 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.


Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största Hushållningssällskap. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete mm. Vi har ca 2500 medlemmar och omsätter omkring 180 miljoner kronor per år och är drygt 200 anställda.


Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta teamledare Pernilla Sjögren, 072 -351 50 68.
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt till e-postadress jobb.h@hushallningssallskapet.se. Vi kommer att behandla ansökningarna löpande, sista dag för ansökan 30 november 2020.
Välkommen med din ansökan!


Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se


Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs hur vi behandlingar dina personuppgifter www.hushallningssallskapet.se/gdpr-jobbansokan/

Sammanfattning

Postadress

Flottiljvägen 18
KALMAR, 39241

Liknande jobb


Handläggare av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar

15 oktober 2020

Nötfor- och växtodlingssäljare

1 oktober 2020

30 september 2020