Vattensamordnare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling. Länsstyrelsen Västernorrland är också en av landets fem vattenmyndigheter som förvaltar Sveriges vatten i enlighet med EU:s ramdirektiv.

Läs mer om vår verksamhet på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland samt www.vattenmyndigheterna.se

Nu söker vi två vattensamordnare, en med inriktning på fysisk påverkan på vattenmiljön och en med inriktning på samverkan och samhällsplanering.


ARBETSUPPGIFTER
Som vattensamordnare arbetar du vid kansliet för Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. Kansliet leder och samordnar arbetet med förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i Bottenhavets vattendistrikt. Kansliet består av ca 10 personer och tillhör Enheten för miljöutredningar och fiske.

Du kommer att delta i arbete med olika delar av vattenförvaltningen genom bland annat kartläggning och analys av vattenförekomster och framtagande av förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Vidare ingår arbete med fastställande av miljökvalitetsnormer. Du deltar i arbetsgrupper tillsammans med medarbetare från de andra fyra vattenmyndigheterna, och deltar i olika former av samverkan och möten med myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och allmänhet.

Arbetet förutsätter ett helhetsperspektiv och ett tvärsektoriellt tänkande; sambanden mellan miljö-, planerings och samhällsutvecklingsfrågor är centrala för vattenförvaltningen.

För befattningen med inriktning på fysisk påverkan på vattenmiljön kommer du att ha ett särskilt ansvar för kansliets arbete kopplat till påverkan från vattenkraftverksamheter och andra fysiska förändringar av vattenmiljön.

För befattningen med inriktning på samverkan och samhällsplanering kommer du att ha ett särskilt ansvar för samverkan med myndigheter och kommuner i distriktet i frågor rörande genomförande av åtgärdsprogram och återrapportering till Vattenmyndigheten. Du kommer också att arbeta med kunskapsuppbyggnad och utveckling av samhällsplaneringens och klimatanpassningsåtgärders betydelse för vattenkvaliteten.


KVALIFIKATIONER
För att kunna göra ett bra jobb är ett intresse för vattenmiljö- och samhällsutvecklingsfrågor en förutsättning. Du bör vara utvecklingsinriktad och ha en motivation till att stimulera samhällets syn på värdet av en god vattenkvalitet och en hållbar vattenanvändning. Du ska ha en akademisk examen med samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, eller inom annat område som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen.

Erfarenhet från arbete inom eller i nära anknytning till statlig eller kommunal förvaltning, gärna med miljöfrågor och samhällsplanering, är meriterande. Kunskaper om vattenmiljöfrågor i övrigt är också meriterande, liksom grundläggande kunskaper om miljölagstiftningen kring vattenmiljöfrågor. Du bör ha en förmåga att planera och genomföra möten, seminarier och utbildningar. Det behövs mycket goda kunskaper i svenska språket, särskilt skriftliga. Körkort är önskvärt.

Det är nödvändigt att du kan kombinera en god samarbetsförmåga med en förmåga att vara självgående och driva egna projekt. Du behöver ha en god analytisk, problemlösande förmåga och kan ta egna initiativ samt är uthållig i den meningen att du slutför även mer långsiktiga uppgifter. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För befattningen med inriktning på fysisk påverkan på vattenmiljön är det särskilt meriterande att ha kunskaper om och erfarenhet av arbete rörande miljöpåverkan från vattenkraft eller andra typer av verksamhet med fysisk påverkan på vattenmiljöer. Det är även önskvärt med kunskaper i databehandling/dataanalys och GIS.

För befattningen med inriktning på samverkan och samhällsplanering är det särskilt meriterande att ha erfarenhet av arbete rörande samhällsplanering och klimatanpassning samt inom miljöområdet. Även erfarenhet av arbete med utredande och analytisk karaktär är meriterande.


ÖVRIGT
Provanställning tillämpas.
Arbetet förutsätter vissa resor med övernattning.
För att arbeta hos oss ska du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering, som ett led i detta kan arbetsprov komma att ingå.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Hans Olofsson
0611-34 90 51
Johan Åkesson, SACO
0611-34 90 79
Oskar Norrgrann, ST
0611-34 92 38
ST Oskar Norrgrann
0611-34 92 38
SACO Anneli Andersson
0611-34 92 75
Enhetschef Hans Olofsson
0611-34 90 51
Vattenvårdsdirektör Joakim Kruse
0611-34 92 61

Sammanfattning

Besöksadress

Nybrogatan 15 Härnösand
None

Postadress

Pumpbacksgatan 19
Härnösand, 87186

Liknande jobb


21 oktober 2020

21 oktober 2020

Projektledare vattenåtgärder

21 oktober 2020

Miljökonsult

20 oktober 2020