Vattenvårdshandläggare

Vattenvårdshandläggare

Arbetsbeskrivning

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Vi söker nu en vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och naturmiljö.

Arbetsbeskrivning
Du kommer framförallt att arbeta med frågor som rör vattenverksamheter. Det rör sig bland annat om tillsyn av vattenreglering, markavvattning och vattenuttag, och att hantera anmälnings- och tillståndsärenden. En viktig del är bedömning av miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som kan behövas. Arbetet har också koppling till ramdirektivet för vatten och vattenförvaltningen. Arbetet innebär kontakter med flera parter såsom konsulter, företag, markägare, kommuner och nationella myndigheter. Det kan också bli aktuellt med arbete med frågor som rör vattenskyddsfrågor och dammsäkerhet.

Arbetet innebär även ett nära samarbete med andra verksamhetsområden som kulturmiljö och naturvård. Arbetsuppgifter avgörs delvis av intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen. Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. En del ärenden kan vara av strategiskt stor betydelse, som till exempel större vägprojekt, och bereds därför i samarbete med andra delar av Länsstyrelsen och andra myndigheter. 

Du kommer ingå i enheten Vatten och Naturmiljö som har ca 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men i nära samarbete med övriga i tillsyn och prövningsgruppen på sju medarbetare. Fältarbete förekommer.Kvalifikationer
Du ska ha akademisk examen från högskola/universitet med inriktning mot miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljörätt eller har annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenverksamhets- och vattenmiljöfrågor eller om du har fått sådana kunskaper på annat sätt
- myndighetserfarenhet med ärendehandläggning hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
- erfarenhet av arbete med vattenskyddsfrågor och dammsäkerhet
- kunskap om miljöanpassningar/fisk- och faunapassager/flöden
- erfarenhet av att jobba med MKN (miljökvalitetsnorm) för vatten.

Som person har du förmåga att se helheter och sätta in frågor i ett bredare sammanhang. Du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och du har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att skapa goda, konstruktiva relationer. Du är också resultatorienterad, flexibel och driver frågor självständigt. 

Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har förmåga att pedagogiskt kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Du är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning kommer att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kan komma att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024