VD

VD

Arbetsbeskrivning

Höör ligger mitt i Skåne, med goda tågförbindelser, 17 300 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1500 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit. I Höörs kommun fokuserar vi på ledarskap och medarbetarskap. Vi strävar efter att ledarskapet ska vara tydligt, synligt och inspirerande för medarbetarna.

Som medarbetare i Höörs kommun och dess bolag får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på service, bemötande och kompetens. Som medarbetare är din insats viktig för att vi ska uppnå målen för verksamheten och leverera hög kvalité.

Höörs kommun bildade 2009 Höörs Fastighets AB för att i bolagsform äga, utveckla och förvalta fastigheter inom Höörs kommun. Bolaget omsatte 156 mkr 2022.

2022 fattade Kommunfullmäktige i Höör beslut om fissionering (delning) av bolaget samt om bildande av koncern med moderbolaget Höörs Kommunhus AB som sammanhållande organ över Höörs Fastighets Lokal AB samt Höörs Fastighets Bostads AB. I samband med detta inleder vi ett koncernövergripande utvecklingsarbete för att förstärka samhörigheten och samarbetet bolagen och kommunen emellan. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på organisationskultur, gemensamma arbetsprocesser, gemensamma mål om god service och god ekonomi samt behov av verksamhetsutveckling genom digitalisering.

ARBETSUPPGIFTER
Höör som boendekommun är inne i ett expansivt skede med stor inflyttning och flera spännande kommunala nybyggnadsprojekt för att möta befolkningsutvecklingen. Vi arbetar aktivt med vårt kommunala varumärke och har även fokus på näringsliv- och destinationsutveckling tillsammans med våra lokala företagare.

Vi söker nu en operativ VD för båda de nybildade dotterbolagen - lokalbolaget Höörs Fastighets Lokal AB (HFL AB) och för det allmännyttiga bolaget Höörs Fastighets Bostads AB (HFB AB). Vi letar efter en samarbetsinriktad, serviceinriktad och driven VD som framförallt stimuleras av att arbeta nära kommunala verksamheter med den komplexitet det innebär. Fördelningen av arbetsuppgifterna mellan de två dotterbolagen är ca 15% gentemot Allmännyttan och 85% gentemot Lokalbolaget.

Det övergripande uppdraget som VD blir att leda och utveckla dotterbolagen tillsammans med VD:n för Höörs Kommunhus AB och medarbetare inom bolagen och kommunen. Som VD behöver du ha god förståelse för det kommunala bolagets sammanhang och ägarförhållande, och med handlingskraft bidra till ett gott och utvecklande samarbete med kommunala företrädare.

Dotterbolagen är viktiga samarbetspartners för att uppnå kommunens vision och mål, och för att uppnå full koncernnytta krävs nära och gott samarbete med Kommundirektören tillika VD för moderbolaget Höörs Kommunhus AB.

Som VD blir din uppgift att skapa en ännu effektivare organisation och effektivare arbetssätt inom dotterbolagen, aktivt bidra till en starkare vi anda inom koncernen och arbeta för att dotterbolagen har ett starkt varumärke och hög attraktionskraft som arbetsgivare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har din bakgrund inom samhällsbyggnad och/eller fastighetsområdet. Du har tidigare erfarenhet av att leda andra och har en god känsla för hur man skapar ett bra arbetsklimat och bidrar till att människor utvecklas.

Utmärkande för ditt ledarskap är tydlighet, god förmåga att kommunicera och en vilja att vara en del av den operativa dagliga verksamheten. Du bör ha erfarenhet av att driva projekt och en god förståelse för samhällsbyggnadsfrågor. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som kommunal chef eller i kommunal verksamhet med koppling till fastighetsområdet.

I dina tidigare roller har ditt ledarskap utmärkts av högt engagemang, lyhördhet och god kommunikationsförmåga. Du behöver kunna se vikten av att arbeta långsiktigt och planerat, ha en hög grad av uthållighet och klara av att befinna dig i en miljö med flera olika styrsignaler att ta hänsyn till. HFL AB bedrivs som ett självkostnadsbolag och erfarenhet av denna konstruktion är meriterande. Du behöver ha ett strukturerat arbetssätt, god analytisk förmåga och vara en skicklig kommunikatör, som med gott omdöme kan läsa av, analysera, dra slutsatser och förmedla dem. Du behöver vara van att prioritera och kunna omprioritera vid behov, samt arbeta proaktivt och få saker ur händerna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi ser helst en och samma VD för båda bolagen, men kan efter utvärdering av ansökningar komma att dela upp tjänsten i två olika befattningar som i så fall får kombineras med andra poster inom respektive dotterbolag.

Som VD i dotterbolagen och adjungerad i koncernens ledningsgrupp erbjuds du att vara med på en spännande resa i en kommun som växer. Du får möjlighet att utveckla organisationen och samhället i stort tillsammans med kompetenta medarbetare och med en hållbar och långsiktig ägare.

ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.

Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.

Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi undanber oss därför bestämt ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vice VD till HEBAB

Vice VD till HEBAB

17 maj 2023

VD till Eliassons Plast!

VD till Eliassons Plast!

28 mars 2023