VD till Uppsala kommun Skolfastigheter AB

VD till Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Arbetsbeskrivning

Vill du leda ett av Sveriges största kommunala fastighetsbolag mitt i Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden? Vill du vara med och bidra till att göra Uppsalas skolor till de bästa i Sverige genom skapandet av goda, trygga och hållbara skolmiljöer? Vi söker nu en VD till Uppsala kommun Skolfastigheter!

Om tjänsten
Uppsala kommun Skolfastigheters uppgift är att tillhandahålla pedagogiska lokaler för Uppsalas barn och unga. Cirka 97 procent av alla skolor och förskolor i kommunen ägs och förvaltas av Uppsala Skolfastigheter. Ett stort uppdrag som omsatte cirka 630 miljoner kronor under 2019. Genom fastigheterna bidrar bolaget till Uppsalas utveckling genom att lägga grunden för barns och ungas framtid.

Uppsala kommun växer kraftigt och det finns behov av Uppsala Skolfastigheters tjänster. I takt med att bostadsbyggandet ökar kommer också behovet av bra, moderna och uppdaterade skolfastigheter att stiga vilket innefattar både om- och nybyggnationer för Uppsala skolfastigheter. Centralt i VD:s uppdrag är att ta bolaget till nästa nivå. Bolaget har en ledande roll i planeringen att erbjuda pedagogiska fastigheter och lokaler av god kvalitet med konkurrenskraftiga hyror. Du kommer i samverkan med beställaren påverka och utveckla barn och ungas lärmiljöer på kort och lång sikt.

Ditt uppdrag som VD är att hållbart leda, driva och utveckla bolaget och ansvara för att bolaget når sina utvecklings- och resultatmål. Med kunden i fokus ansvarar VD tillsammans med sin ledningsgrupp för att leda fastighetsförvaltningen och utvecklingen av bolagets fastigheter. Ett av dina huvuduppdrag är att ansvara för att skolans lokaler utnyttjas på ett effektivt sätt och att på ett affärsmässigt sätt hantera lokalbehov och vakanssatta lokaler. Ytterligare att ansvara för att bolagets fastigheter förvaltas väl och kontinuerligt förbättras. Som VD ansvarar du för att bolaget levererar på det stora beställningstrycket utifrån kvalitet och service och ha en ekonomi i balans. En viktig del i ditt arbete är att driva bolaget utifrån kundens perspektiv i ett nära samarbete med fastighetsstaben på kommunledningskontoret, utbildningsförvaltningen och andra kommunala bolag och förvaltningar.

Som VD rapporterar du till bolagets styrelse, vilket är politiskt tillsatt. Du leder bolagets ledningsgrupp och ingår i koncernledningen för kommunen. I kommunledningen, under ledning av stadsdirektören, ansvar du tillsammans med kommunens övriga VD:ar och förvaltningsdirektörer för kommunens gemensamma utveckling.


Vem är du?
Vi söker dig som är ledare och har erfarenhet av att leda genom chefer. För att skapa framgång i rollen har du en hög förståelse för hur ett lokalförsörjningsprogram ska förverkligas och du har starkt intresse av att skapa framgångsrika lärmiljöer. Du har bred erfarenhet när det avser fastighetsfrågor där du ansvarat för verksamheter som levererar fastighetsförvaltning med nöjda kunder och från verksamheter som driver komplexa investeringsprojekt. Har du dessutom lett verksamheter som drivit byggprojekt är det ytterst meriterande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda och driva utveckling av bolag. Har du erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer eller har levererat till politiskt styrda organisationer är det meriterande. Ytterligare ser vi att det är meriterande om du har kunskap om skolfastigheter. Du har erfarenhet av att driva serviceinriktad verksamhet där man sätter kundens behov i fokus. Till den här tjänsten söker vi dig som har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.

Din ledarstil präglas av ett coachande och involverande förhållningssätt med en förmåga att delegera och ge andra beslutsmandat. Du är kommunikativ och lyhörd och tydliggör förväntningar samt ser till att skapa förutsättningar för att dessa uppnås. Vi ser att du är en stark relationsskapare som bygger nätverk både inom den egna organisation och externt samt arbetar aktivt för att uppnå gemensamma mål. Du har en stark förmåga skapa laganda och främja ett positivt samarbetsklimat i organisationen och externt. Ytterligare ser vi att du har en förmåga att ta fram genomförbara planer på kort och lång sikt.

Tjänsten är placerad i Uppsala.

Om verksamheten
Uppsala kommun Skolfastigheter AB bildades 1 januari 2013 som ett av tre nya kommunala fastighetsbolag i Uppsala kommun. Totalt har Uppsala kommun cirka 180 verksamheter inom skola och förskola i deras lokaler. Verksamheten är deras kund. Ett mindre antal hyrs ut till privata aktörer. Totalt äger man 135 fastigheter och hur ut deras fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter. Alla hyresintäkter återinvesteras i deras fastigheter.

Bolagets affärsidé är att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bygga och förvalta skolfastigheter på ett sådant sätt att det bidrar till ungas utveckling och välbefinnande, samt skapar mervärde för ägarna.

Uppsala Skolfastigheter präglas starkt av deras värdegrund ”Vi är engagerade, vi visar respekt och vi tar ansvar ”.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Kredell Isaxon
070-797 77 78
Andrea Bergkvist
073-944 50 75
Ola Nilsson
0708-928 911
Maria Eriksson
073 944 5095
Karl Engström
0720781867
Lena Kredell Isaxon

Maria Eriksson

Rickard Thorgren

Maria Eriksson
+46 73 944 50 95
Jonatan Svensson
+46 72 074 20 43

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Poolia Executive Search AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2020
  • Ansök senast: 22 januari 2021

Besöksadress

Box 207, Stockholm
None

Postadress

Box 207
Stockholm, 10124

Liknande jobb


VD till ett av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt

5 maj 2021

30 april 2021

VD

VD

30 april 2021

MD for VCRS

MD for VCRS

29 april 2021