Verksamhetschef för Ekonomi- och operativt inköp

Verksamhetschef för Ekonomi- och operativt inköp

Arbetsbeskrivning

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi levererar tjänster till stadens förvaltningar och bolag, vilket bland annat innebär att utveckla och tillhandhålla gemensamma arbetssätt, verktyg, IT-stöd och mallar. Våra verksamhetsområden är HR, ekonomi och operativt inköp, IT, kommunikation, ledning och styrning, servicecenter, vård och omsorg samt utbildning, kultur och fritid.
Vi är cirka 700 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice


ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetsområde - Ekonomi- och operativt inköp - etablerades under 2019. I fokus då och nu är ett intensivt förändringsarbete avseende processorientering, digitalisering och utveckling. Verksamhetsområdet ansvarar för leverans av ekonomiadministrativa tjänster, systemförvaltning samt utveckling av Göteborgs Stads övergripande ekonomi- och inköpsprocesser.

Som chef för verksamhetsområde Ekonomi- och operativt inköp har du en betydelsefull roll i att leda och företräda verksamheten i ett utvecklingsskede. Du har ett helhetsansvar för de administrativa tjänster och de IT-stöd som Intraservice levererar till stadens förvaltningar och bolag inom ekonomi- och inköpsområdet. Detta ansvar innebär att planera, leda, driva, utveckla och följa upp verksamheten. Du har en viktig uppgift i att tillsammans med dina enhetschefer vidareutveckla stadens ekonomi- och inköpsprocesser och medarbetarnas professionella roll i ett Hela Staden-perspektiv. Genom din ledning av arbetet skapar du förutsättningar för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen.

Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 100 medarbetare vilka leds av fem enhetschefer, som har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för sina respektive enheter. Enheternas fokus är leverans av tjänster inom bland annat kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, bokslut, moms samt förvaltning och utveckling av stadens gemensamma applikationer inom området. Enhetscheferna och verksamhetsområdets tjänsteansvarig, som samordnar verksamhetsområdets tjänsteplansarbete, är direkt underställda verksamhetschefen.

Du kommer att vara drivande i att effektivisera och utveckla verksamheten och dess tjänster genom fortsatt fokus på gemensamma arbetssätt och digitalisering av stadens ekonomi- och inköpsprocesser. Som verksamhetschef är du direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i Intraservice ledningsgrupp.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning med ekonomisk inriktning alternativt annan inriktning som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom ekonomi- och inköpsområdet, gärna i en serviceorganisation, samt har erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete med fokus på effektivisering av ekonomi- och inköpsprocesser. Utifrån att du ska leda en verksamhet i utveckling är det också viktigt att du har erfarenhet av facklig samverkan med gott resultat och det är positivt om du har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Du är en god kommunikatör och du utrycker dig väl i tal och skrift. Som person är du tydlig, strukturerad, handlingskraftig och modig. Du är trygg i ditt ledarskap med förmåga att engagera dina medarbetare och att leda ett serviceinriktat arbete i en organisation som utvecklas. Du har ett tydligt kundfokus, är affärsmässig, arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt ser till helheten vid agerande och beslut.

Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor i Göteborgs Stad, söker vi dig som har förmåga att arbeta tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget och agera utifrån det. Du söker aktivt efter andras synpunkter och har förmåga att uppfatta intentioner från våra kunder.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , Intraservice
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 augusti 2020
  • Ansök senast: 1 september 2020

Liknande jobb


23 januari 2021